Aby brzmiało tak, jak tego chcesz

Chcemy zagwarantować Ci bezpieczne korzystanie ze stron internetowych, które Cię interesują. W tym celu firma Teufel wykorzystuje pliki cookies i inne technologie śledzenia na tych stronach – także pochodzące od osób trzecich.

Dzięki plikom cookies my oraz inni partnerzy marketingowi przetwarzamy Twoje dane i dowiadujemy się, czym się interesujesz, poprzez Twoje zachowanie na naszej stronie internetowej i informacje z Twojego urządzenia końcowego. To Ty decydujesz: Klikając na "Akceptuj wybór", potwierdzasz nasze podstawowe ustawienia, w których aktywujemy tylko niezbędne pliki cookies. Oznacza to, że będziesz otrzymywać rekomendacje, ale będą one wybierane losowo. Po kliknięciu przycisku "Akceptuj wszystko" użytkownik będzie otrzymywał spersonalizowane reklamy i treści, które są dla niego naprawdę istotne. W tym miejscu wyrażasz zgodę na wykorzystanie wszystkich plików cookies oraz na przekazywanie i przetwarzanie Twoich danych w USA. W przypadku indywidualnego wyboru można również aktywować lub dezaktywować każdą kategorię osobno i potwierdzić wybór przyciskiem "Akceptuj wybór".
Wszystkie zgody można w każdej chwili dopasować w "Ustawienia danych" i odwołać ze skutkiem na przyszłość. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności i Notą Prawną.

  • Wymagane Zawsze aktywne

Warunki użytkowania dla wersji beta | Teufel

Przejdź do zawartości
Otwórz menu Zamknij menu
Strona główna

Warunki użytkowania dla wersji beta

Prosimy o uważne i pełne zapoznanie się z niniejszymi warunkmai użytkowania dla wersji beta, ponieważ instalując wersję oprogramowania beta użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki użytkowania. Lautsprecher Teufel przyznaje użytkownikowi prawo do korzystania z wersji beta wyłącznie w połączeniu z urządzeniami streamingowymi Teufel, na których oprogramowanie zostało pierwotnie zainstalowane. Prawo użytkowania wygasa w momencie, gdy urządzenie streamingowe Teufel, na którym zainstalowano wersję beta, nie jest używane lub gdy zainstalowano oficjalnie wydany firmware.

Wersja beta jest przeznaczona do wykorzystania w celu przetestowania funkcjonalności i użyteczności oprogramowania oraz uzyskania opinii od użytkownika. Możesz aktywować pobieranie wersji beta w swoich ustawieniach aplikacji Teufel Raumfled App w obszarze Ustawienia -> Wersja Wstępna. Podczas korzystania z wersji beta Lautsprecher Teufel będzie otrzymywać AUTOMATYCZNE RAPORTY w celu przetestowania funkcjonalności (patrz w ustawieniach aplikacji>Raporty dotyczące problemów). W automatycznych raportach będą przekazywane między innymi następujące dane (osobowe): Plik rejestrów (które zawierają również informacje o zachowaniach użytkowników), identyfikatory urządzeń, ustawienia, informacje o infrastrukturze, listę aktywnych programów, adresy e-mail i dane do logowania do odpowiednich serwisów muzycznych (jeśli plik rejestru został wysłany w momencie rejestracji w serwisie muzycznym). Jeśli wyłączysz pobieranie wersji beta w Ustawieniach> Wersjach Wstępnych, będziesz miał możliwość wyłączenia automatycznych raportów. Korzystając z wersji beta, użytkownik wyraża również zgodę na udział w BADANIACH ZADOWOLENIS KLIENTÓW, które są ogłaszane poprzez powiadomienia w aplikacji.

Wersja oprogramowania beta jest wstępną wersją oficjalnego firmware, którego funkcje nie zostały ostatecznie przetestowane. Wersja beta jest dostarczana w formie "TAK JAK WCZEŚNIEJ USTALONO " i "JEŚLI JEST DOSTĘPNA". PO ZAINSTALOWANIU WERSJI BETA, NIE MA GWARANCJI, ŻE BĘDZIESZ MÓGŁ PRZYWRÓCIĆ WCZEŚNIEJSZĄ, OFICJALNIE WYDANĄ WERSJĘ FIRMWARE. Instalacja starszej wersji oprogramowania może wymagać ponownej instalacji wcześniej oficjalnie wydanej wersji oprogramowania sprzętowego. W trakcie tej reinstalacji możliwe jest, że Twoje ustawienia, listy odtwarzania,zapisane "Ulubione" i inne osobiste preferencje zostaną usunięte. Aby uniknąć utraty danych, prosimy o kontakt z działem rozwoju Lautsprecher Teufel przed planowaną instalacją starszego oprogramowania: beta-report@teufel.de.

Co więcej, instalacja wersji beta może prowadzić do utraty danych i informacji oraz spowodować poważne zakłócenia w funkcjonowaniu urządzenia streamingowego Teufel. Usunięte mogą zostać na przykład, ustawienia, listy odtwarzania, zapisane "Ulubione" lub inne osobiste preferencje. Lautsprecher Teufel nie może również zagwarantować, że dane i informacje przechowywane podczas korzystania z wersji beta będą nadal dostępne po zainstalowaniu oficjalnie wydanego firmware.

Odpowiedzialność Lautsprecher Teufel za szkody spowodowane zawinionym korzystaniem z wersji beta jest wykluczona, jeżeli szkody zostały spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa; nie ma to zastosowania w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia albo niezawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych. W przypadku nieumyślnego naruszenia istotnych zobowiązań umownych, odpowiedzialność Lautsprecher Teufel jest ograniczona do przewidywalnej szkody. Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w uwagach dotyczących przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z produktów streamingowcyh Teufe https://teufelaudio.pl/polityka/prywatnosci. Ponadto obowiązują Ogólne Warunki Handlowe Lautsprecher Teufel GmbH, dostępne na stronie, https://teufelaudio.pl/owh.

Terms of use for beta versions

Wróć do góry