Polityka prywatności

Wybierz kraj lub region, aby wyświetlić zawartość dla Twojej lokalizacji i kupować online.
Przejdź do zawartości
Strona główna

Polityka prywatności

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych UE (RODO). Poniżej przekazujemy informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi osobowymi.

 • A. Podstawowe informacje

  1. Podmiot odpowiedzialny i Inspektor Ochrony Danych

  Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych przez firmę Lautsprecher Teufel GmbH, Budapester Straße 44, 10787 Berlin (zwaną dalej „Teufel”).

  Inspektorem Ochrony Danych w firmie Teufel jest
  Pan Mario Arndt,
  DEUDAT GmbH, Zehntenhofstr. 5b, 65201 Wiesbaden, Niemcy
  Tel.: +49 611 950008-40
  Faks: +49 611 950008-59
  E-mail: teufel@deudat.de

  W razie pytań lub sugestii nasz Inspektor Ochrony Danych jest zawsze do Państwa dyspozycji.

  2. Dane osobowe

  Dane osobowe to dane, które są lub mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przyporządkowane do danej osoby.

  3. Cele
  Przetwarzanie Państwa danych służy zasadniczo dwóm celom: realizacji umowy i celom marketingowym (reklama, newsletter, analiza naszej strony internetowej i sposobu jej użytkowania). Państwa dane osobowe nie zostaną przez nas sprzedane osobom trzecim ani wprowadzone na rynek w inny sposób.
  4. Prawa użytkownika

  Tu chodzi o Państwa dane! Dysponują Państwo różnymi prawami dotyczącymi swoich danych osobowych, których realizacji mogą Państwo od nas wymagać. Wskazujemy na nie wyraźnie w odpowiednich punktach niniejszej Polityki. Dodatkowo mogą Państwo znaleźć przegląd swoich praw w Rozdziale J.

  5. Ochrona

  Cała struktura naszej strony tzn. wszystkie formularze, w których zostają wprowadzone dane, proces zamówienia i inne funkcje są szyfrowane za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). Ten szeroko rozpowszechniony system ochrony przesyłania danych (stosowany również w bankowości elektronicznej) gwarantuje bezpieczne i sprawdzone obchodzenie się z danymi. Połączenie SSL można rozpoznać po literze „s” dodanej do http lub po symbolu kłódki w przeglądarce. Ponadto korzystamy z innych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych do ochrony danych osobowych.

  6. Kontakt

  Jeżeli nawiążą Państwo z nami kontakt drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy, podane dane osobowe zostaną automatycznie zapisane. Przekazane dobrowolnie dane zostają zapisane w celu przetworzenia Państwa zapytania lub nawiązania w tej sprawie kontaktu. Przetwarzanie Państwa danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. f RODO.

 • B. Hosting

  Korzystamy z usług firmy Metaways (Metaways Infosystems GmbH, Pickhuben 2, 20457 Hamburg) w celu hostingu naszej strony internetowej. Niektóre dane osobowe związane z korzystaniem z naszej strony internetowej są więc przetwarzane w serwerach Metaways. Obejmują one adres IP, wykrywanie urządzenia (adres MAC, IMEI, itp.), informacje o rozpoczęciu i zakończeniu procesów komunikacji oraz ewentualnie lokalizacji, które można uzyskać na podstawie komunikacji sieciowej.

  Metaways działa na nasze zlecenie i podlega naszym poleceniom. Korzystamy z usługi hostingowej, aby zapewnić Państwu bezpieczne korzystanie ze strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w celu zainicjowania, wdrożenia i zrealizowania umowy z naszymi (potencjalnymi) klientami (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 • C. Przetwarzanie danych w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia

  • I. Ogólne przetwarzanie danych

   Teufel prowadzi sprzedaż produktów na odległość oraz w sklepach stacjonarnych. Aby zrealizować umowę przetwarzamy dane osobowe, które udostępniają nam Państwo w celu dokonania zakupu lub wykonania zlecenia kupna. Dotyczy to następujących danych:

   • nazwisko, imię,
   • adres na fakturze i adres dostawy,
   • adres e-mail,
   • informacje dotyczące płatności,
   • opcjonalnie data urodzenia,
   • opcjonalnie numer telefonu.

   Przetwarzamy te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy. Jesteśmy zobowiązani do przetworzenia Państwa adresu mailowego, by móc wysłać potwierdzenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto adres mailowy zostanie przekazany naszemu usługodawcy Parcellab GmbH (St.-Martin-Str. 53-55, 81669 München). Poinformuje on Państwa drogą mailową o statusie wysyłki zamówienia. Przetwarzanie adresu mailowego w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dodatkowo zapisujemy adres IP użytkownika składającego zamówienie. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ochrony przed oszustwem internetowym, art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Usuwamy adres IP związany z zamówieniem po upływie 6 miesięcy.

   Do weryfikacji adresu użytkownika korzystamy z loqate, usługi świadczonej przez GB Group PLC (The Foundation, Herons Way, Chester Business Park, Chester, CH4 9GB, Wielka Brytania (nazywanej dalej "GBG")). Podane przez Państwa dane adresowe w naszym sklepie internetowym są weryfikowane przez GBG pod kątem ważności w trakcie i po wprowadzeniu danych, a następnie przetwarzane. GBG nie przechowuje danych adresowych użytkownika. Jedynie adres IP użytkownika jest przesyłany do GBG w celach rozliczeniowych, ale po 30 dniach zostaje usunięty. W oparciu o decyzje Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności i naszą umowę z GBG gwarantujemy odpowiedni poziom ochrony Państwa danych. Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie GBG można znaleźć pod adresem: https://www.loqate.com/en-gb/products-services-privacy-notice/.

   W celu wysyłki zamówionego towaru przekazujemy naszym dostawcom usług logistycznych i transportowych imię, nazwisko i adres dostawy oraz opcjonalnie Państwa numer telefonu. Dostawca usług transportowych potrzebuje numeru kontaktowego, by ustalić z Państwem szczegóły dotyczące dostawy. W przypadku wykonania naprawy przekazujemy Państwa nazwisko, adres i dane kontaktowe naszemu usługodawcy Minitec BTD Service GmbH (Kronsaalweg 20, 22525 Hamburg). W obydwu przypadkach przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zawartej z Państwem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

   Jeżeli zakładają Państwo konto, podane powyżej dane zostaną przetworzone w celu utworzenia konta klienta. Podstawą prawną jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo odwołać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość drogą mailową na adres unsubscribe@teufel.de.

   Po zrealizowaniu umowy i zapłaceniu pełnej kwoty zakupu, Państwa dane zostają zablokowane do dalszego użytku i usunięte po upływie okresu zgodnego z prawnymi przepisami podatkowymi i handlowymi, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z danych np. w celu wysyłki newslettera (patrz również Rozdział E).

  • II. Przetwarzanie danych dotyczących płatności

   W przypadku wszystkich metod płatności z wyjątkiem zapłaty z góry musimy przekazać dostawcom usług płatniczych dane konieczne do dokonania zapłaty. Następuje to wyłącznie w celu realizacji umowy, rt.. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 • D. Przetwarzanie danych przez Dział Obsługi Klienta

  • I. Ogólne przetwarzanie danych przez Dział Obsługi Klienta

   Chcąc zaoferować Państwu najlepszą obsługę klienta przed, w czasie i po zamówieniu, korzystamy z usług platformy Zendesk. Operatorem jest Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94102 USA. Zendesk gromadzi dane dotyczące różnych operacji, w tym dane dotyczące klienta (imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon), dzięki czemu możemy doradzać Państwu posiadając dotychczasową historię zamówień w przejrzystej formie. Jeżeli skontaktują się Państwo z naszym Działem Obsługi Klienta lub wyślą Państwo do nas wiadomość prywatną za pośrednictwem naszego profilu w mediach społecznościowych na Facebooku, wpisy dotyczące Państwa zapytania zostaną zapisane w Zendesk. Przetwarzanie Państwa danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO. Dopełniamy dzięki temu naszych obowiązków wynikających z zawartej umowy, np. dotyczących gwarancji, a także przetwarzamy Państwa dane za pomocą Zendesk w celu prześledzenia i gromadzenia dokumentacji operacji, wyjaśnienia pytań oraz wewnętrznej oceny i ulepszania usług, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Zendesk gwarantuje umownie, że Państwa dane osobowe będą gromadzone na terenie Unii Europejskiej. Realizacja zleconej przez nas obsługi i pomocy technicznej przez Zendesk może wymagać przekazania danych do Stanów Zjednoczonych, Australii, Brazylii, Kanady, Japonii, Filipin, Singapuru i Wielkiej Brytanii. Zawarliśmy z Zendesk umowę dotyczącą standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 RODO. Dodatkowo Zendesk jest jednym z niewielu dostawców oprogramowania, którzy wprowadzili w swojej firmie tzw. Wiążące reguły korporacyjne (Binding Corporate Rules, dostępne pod adresem: https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/ZENDESK%20-%20BCR%20Processor%20Policy.pdf), zaakceptowane przez Komisję Unii Europejskiej, art. 47 RODO. Zendesk posiada również certyfikat DPF. Przetwarzanie danych w USA odbywa się zatem na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. Australia, Brazylia, Filipiny, Singapur są są państwamikrajem, który które nie zapewniaja adekwatnej ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679. Oznacza to między innymi, że nie można wykluczyć, że organy rządowe w tych krajach moglyby uzyskać dostęp do Państwa danych i nie istnieją przeciwko temu żadne skuteczne środki zaradcze. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych przez Zendesk można znaleźć na stronie https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

   Dane zostają przetwarzane tak długo, jak nie wniosą Państwo sprzeciwu na ich przetwarzanie.

  • II. Call center

   W call center korzystamy z Amazon Connect, usługi świadczonej przez Amazon Web Services EMEA SARL, 38 John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg (dalej zwany: Amazon). Amazon Connect to usługa call center, która umożliwia nam przetwarzanie Państwa zapytań w najlepszy możliwy sposób. Usługa świadczona jest za pośrednictwem chmury Amazon.

   Dane osobowe przekazane w związku z Państwa połączeniem będą przetwarzane, abyśmy mieli możliwość zająć się Państwa sprawą. Obejmuje to przede wszystkim numer telefonu oraz datę i godzinę połączenia. Przetwarzanie Państwa danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, tzn. przetwarzamy dane w ramach technicznie niezbędnego nawiązania połączenia. Dalsze dane osobowe, które pomogą nam bardziej zoptymalizować naszą obsługę klienta, będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą. Obejmuje to na przykład nagrywanie i maszynową ocenę treści rozmowy. Przetwarzanie Państwa danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. przetwarzamy Państwa dane za Państwa zgodą.

   W przypadku skorzystania z funkcji oddzwaniania w celu skrócenia niepotrzebnego czasu oczekiwania, oferujemy Państwu na naszej stronie internetowej usługę połączenia zwrotnego wraz z umówieniem spotkania oraz usługę oczekiwania podczas kontaktu telefonicznego. Mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego, aby umówić się na osobistą rozmowę telefoniczną z pracownikiem naszego Działu Obsługi Klienta. W tym celu wystarczy wpisać w formularzu kontaktowym swój numer telefonu i preferowany termin rozmowy. W wybranym dniu skontaktuje się z Państwem pracownik naszego Działu Obsługi Klienta. Nasza usługa oczekiwania oferowana jest automatycznie, gdy chcą się Państwo skontaktować z nami drogą telefoniczną, ale jest kolejka oczekujących na połączenie. W takim przypadku mogą Państwo użyć przycisków wybierania w telefonie, aby wyrazić zgodę na usługę oczekiwania i podać numer do połączenia zwrotnego. Amazon Connect pozostaje wówczas wirtualnie w kolejce w Państwa imieniu i oddzwoni na podany numer telefonu, gdy tylko nadejdzie Państwa kolej. Przetwarzanie dobrowolnie podanego numeru telefonu w celu korzystania z naszej usługi połączenia zwrotnego i oczekiwania odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

   Przetwarzanie danych jest co do zasady przeprowadzane przez firmę Amazon w naszym imieniu, chyba że wyraźnie wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych przez Amazon na własną odpowiedzialność. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę Amazon można znaleźć w informacjach o ochronie danych firmy Amazon (https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice_German_2020-08-15.pdf). (Informacje o ochronie danych).

   Amazon gwarantuje umownie, że Państwa dane osobowe będą gromadzone na terenie Unii Europejskiej. Dane mogą być jednak również przesyłane do USA w celu realizacji poszczególnych funkcji usługi. Amazon posiada również certyfikat DPF. Przetwarzanie danych w USA odbywa się zatem na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

   Dane zostaną usunięte w momencie, gdy przestaną być istotne dla osiągnięcia celu lub sprzeciwią się Państwo ich przetwarzaniu.

  • III. Portal zwrotów online

   Aby zaoferować Państwu najlepszą możliwą obsługę klienta również w zakresie korzystania z 8-tygodniowego prawa do zwrotu, zintegrowaliśmy z naszą stroną internetową portal zwrotów. Za pośrednictwem portalu mogą Państwo wygodnie dokonać zwrotu Państwa towaru przez Internet oraz wydrukować etykietę paczki, podając swój numer potwierdzenia zamówienia i adres e-mail. Przetwarzanie danych jest niezbędne do odstąpienia od umowy zakupu i opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Wprowadzone dane będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy zakupu. Po skutecznym odstąpieniu od umowy zakupu usuniemy dane podane w formularzu. Dane wprowadzone przez Państwa w portalu będą przetwarzane na nasze zlecenie przez Metapack Ltd, 200 Gray's Inn Road, Londyn WC1X 8XZ.

   Przetwarzanie danych na stronie internetowej Metapack za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia odbywa się niezależnie, a podmiotem odpowiedzialnym jest wyłącznie firma Metapack. Opcje ustawień i informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności firmy Metapack: https://www.metapack.com/legal/privacy-policy/.

  • IV. Portal samoobsługowy

   Aby zaoferować najlepszą możliwą obsługę klienta, zintegrowaliśmy portal samoobsługowy na naszej stronie internetowej. Za pomocą portalu można zarejestrować się, wprowadzając swój adres e-mail i wyświetlić nasze usługi na koncie zamówień: śledzenie dostaw, przeglądanie instrukcji obsługi i wywoływanie informacji o produktach. Rejestracja i wprowadzenie danych są dobrowolne. Przetwarzanie danych jest ograniczone do danych wymaganych do korzystania z usługi. Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Wprowadzone dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia usługi. Konto można usunąć samodzielnie w dowolnym momencie lub wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@teufel.de z prośbą o usunięcie.

 • E. Przetwarzanie danych za pośrednictwem plików cookie i innych technologii śledzącychi

  • I. Informacje ogólne

   Na naszych stronach internetowych korzystamy z plików cookie i innych technologii śledzących.- również pochodzących od podmiotów trzecich – aby zapewnić klientom bezpieczne i niezawodne korzystanie ze strony, jak również by wyświetlać istotne dla Państwa treści i dopasowane reklamy.

   Z tego powodu Teufel gromadzi – również za pośrednictwem technologii pochodzącej od podmiotów trzecich – informacje i dane dotyczące zachowania klienta na tej stronie internetowej i udostępnia je podmiotom trzecim; ponadto informacje są odczytywane z urządzeń końcowych klientów albo tam przechowywane. Przed odwiedzeniem strony klienci mogą zdecydować, które pliki cookie lub inne technologie śledzenia powinny zostać aktywowane.

   W celu zarządzania oraz kontroli plików cookie i innych technologii śledzących, Teufel korzysta z oprogramowania firmy Tealium Inc., 9605 Scranton Rd., Ste. 600 San Diego, CA 92121, USA („Tealium”). Z usług korzystamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu umożliwienia w firmie centralnej kontroli stosowania plików cookie i pikseli . Za pośrednictwem oprogramowania możemy również kontrolować ustawienia Państwa przeglądarki w zakresie plików cookie i pikseli . Oprogramowanie pozwala nam wprowadzić ustawienia, kiedy plik cookie lub piksel zostanie załadowany oraz jakie dane w pliku cookie lub pikselu będą przetwarzane. Tealium nie zna zawartości plików cookie i pikseli, ale umieszcza w Państwa przeglądarce plik cookie, aby umożliwić zarządzanie plikami cookie i pikselami (zob. dalej w punkcie II.).

  • II. Funkcyjne pliki cookie i piksele: przetwarzanie danych niezbędne ze względów technicznych

   W trakcie wizyty na naszej stronie informacje z Państwa urządzenia zostają automatycznie przesłane na nasz serwer i do aplikacji i zapisane w tzw. pliku dziennika (log file).

   Dotyczy to następujących informacji:

   • typ przeglądarki/wersja przeglądarki, system operacyjny, nazwa dostawcy usług internetowych,
   • strona internetowa / aplikacja, która przekierowała Państwa na naszą stronę,
   • adres IP urządzenia,
   • URL i nazwa odwiedzanej strony,
   • data i czas żądania serwera.

   Przetwarzanie tych danych stanowi techniczną podstawę połączenia ze stroną internetową, prawidłowego wyświetlania strony na urządzeniu i oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu. Naszą podstawą prawną przetwarzania informacji jest realizacja umowy lub jej zawarcie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponadto zapisujemy w Twojej przeglądarce pliki cookie, których potrzebujemy, aby nasza strona internetowa działała technicznie bezpiecznie i bezproblemowo. Umożliwiają one nawigację w serwisie i korzystanie z istotnych funkcji, takich jak funkcja koszyka czy konto użytkownika. W szczególności są to następujące pliki cookie:

   • Google reCAPTCHA v.2
   • Loqate
   • New Relic
   • Tealium Tag Manager
  • III. Analityczne pliki cookie lub piksele: przetwarzanie danych w celu analizy internetowej

   Dzięki analitycznym plikom cookie zarówno my, jak i podmioty trzecie, gromadzimy informacje o sposobie korzystania z naszych stron internetowych. W tym kontekście przetwarzane są na przykład informacje o liczbie odwiedzających, wprowadzonych wyszukiwanych hasłach i regionie, z którego nasi klienci uzyskują dostęp do strony internetowej. Ponadto, mierzy się również, jaki wpływ mają określone strony na naszych klientów. My lub podmioty trzecie tworzą na podstawie tych informacji statystyki w celu dostosowania zawartości naszych stron internetowych do potrzeb naszych klientów oraz optymalizacji naszej oferty. Czasami my lub podmioty trzecie zbieramy informacje z różnych urządzeń w celu uzyskania lepszego rozeznania. W szczególności są to następujące pliki cookies:

   • Contentsquare
   • Exactag Analytics
   • Kameleoon
   • Mapp Intelligence
   • Sovendus

    Dostawca Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe (Niemcy)

    Polityka prywatności: https://www.sovendus.com/en/archiv_datenschutz/privacy_policy_update/

    Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych:

    Rozliczanie kuponów Sovendus:

    Jeśli użyjesz kuponu Sovendus podczas zamawiania jednego z naszych produktów, przekażemy Sovendusowi pewne informacje dotyczące Twojego zamówienia, takie jak adres e-mail, numer zamówienia, czas zamówienia, waluta, użyty kod kuponu oraz identyfikator sesji. Dane te są przekazywane do Sovendus przede wszystkim w celach rozliczeniowych. Adres e-mail jest wymagany przez Sovendus w celu sprawdzenia, czy użytkownik wyraził sprzeciw wobec reklamy. Niektóre dane - takie jak adres e-mail, numer zamówienia i wartość zamówienia - są przetwarzane w plikach cookie jedynie w sposób spseudonimizowany.

    Podstawa prawna: Przekazywanie danych odbywa się w celu realizacji zobowiązań przedumownych lub wypełnienia obowiązków prawnych w zakresie uwzględniania sprzeciwów wobec reklamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO. Ponadto przetwarzanie danych odbywa się, ponieważ jako firma mamy uzasadniony interes w zintegrowaniu ofert Sovendus na naszych stronach internetowych i umożliwieniu naszym klientom realizacji kuponów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

    Miejsce przetwarzania danych:

    EU/EOG

    Okres przechowywania lub kryteria ustalenia okresu przechowywania:

    Sovendus usuwa dane po osiągnięciu celu i przechowuje je zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi

    Prawa do wycofania zgody i/lub wniesienia sprzeciwu:

    Wycofanie zgody I sprzeciw ze skutkiem na przyszłość: Odkliknięcie odpowiedniej kategorii: Opt-out poprzez dezaktywację kategorii

   • Zoovu

  • IV. Marketingowe pliki cookie lub piksele: Przetwarzanie danych w celu marketingu internetowego

   Używamy reklamowych i marketingowych plików cookie, aby wyświetlać naszym klientom istotne dla nich treści i spersonalizowane reklamy na naszej stronie internetowej lub na stronach internetowych osób trzecich. W tym celu zbieramy informacje o Twoim zachowaniu podczas surfowania lub produktach preferowanych przez naszych klientów i zrealizowanych zamówieniach. My lub podmioty trzecie łączymy działania naszych klientów na różnych urządzeniach i udostępniamy określone informacje (takie jak zaszyfrowany adres e-mail lub numer zamówienia) stronom trzecim, takim jak Facebook, Google lub Rakuten. W tym kontekście przetwarzamy również informacje o naszych kampaniach reklamowych (np. czy i jaką reklamę kliknęli nasi klienci) w celu ich optymalizacji i umożliwienia rozliczania kampanii. W szczególności są to następujące pliki cookie:

   • Ringier Axel Springer
   • Billiger
   • Criteo
   • Emarsys
   • Piksele Facebook
   • Google Ads
   • Google Customer Match
   • Kelkoo
   • MovableInk
   • RTB House
   • WP.pl
  • V. Personalizacja

   Aby jak najlepiej dostosować nasze oferty i treści do Twoich zainteresowań, zbieramy informacje o Twoim zachowaniu podczas przeglądania i klikania w naszym sklepie internetowym, na blogu i w newsletterze (np. które produkty najbardziej Cię interesują i na które artykuły klikasz). Łączymy Twoje działania na różnych urządzeniach oraz dane z różnych źródeł i przekazujemy je osobom trzecim. Nasi partnerzy wykorzystują te dane przede wszystkim w naszym imieniu, aby zapewnić Ci odpowiednie rekomendacje produktów i treści na naszych stronach internetowych lub innych stronach. Jeśli wyrażasz zgodę na personalizujące pliki cookie, wyrażasz również zgodę na przetwarzanie swoich danych w krajach spoza UE/EOG.

   • Dynamic Yield
   • MovableInk
  • VI. Nasz partner afiliacyjny Rakuten

   Nasz partner afiliacyjny Rakuten Marketing France SAS, 92 Rue de Réaumur, 75002 Paryż (Francja) przetwarza dane osobowe zebrane podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej w celu obliczenia prowizji. Jeżeli otworzą Państwo naszą stronę internetową za pośrednictwem linku reklamowego Rakuten, Rakuten zapisze u Państwa plik cookie i otrzyma od nas prowizję po pomyślnym zrealizowaniu zamówienia. W celu obliczenia prowizji przekazujemy Rakuten informacje dotyczące Państwa zamówienia i wizyty na naszej stronie internetowej. Obejmują one np. Państwa numer zamówienia w formie pseudonimizowanej oraz informację, za pośrednictwem którego partnera Rakuten otworzyli Państwo naszą stronę internetową. Dane przetwarzane są na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako firmy zajmującej się handlem elektronicznym, współpracującej z partnerami na zasadzie marketingu afiliacyjnego i reklamującej produkty w ich sieciach. Nasze interesy mają nadrzędny charakter nad Państwa interesami i podstawowymi prawami w związku z przetwarzaniem tego typu. W związku z tym opieramy przetwarzanie danych na art. 6 ust. 1 lit. f.

   Nie wyklucza się przetwarzania danych przez Rakuten w krajach poza UE/EOG. W szczególności Rakuten zastrzega sobie prawo do przenoszenia danych do Stanów Zjednoczonych. Zawarliśmy z Rakuten umowę dotyczącą standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 RODO. Ponadto Rakuten wdrożył w całej firmie tzw. Wiążące reguły korporacyjne (Binding Corporate Rules) (dostępne pod adresem: https://corp.rakuten.co.jp/privacy/en/bcr.html), które zostały zatwierdzone przez luksemburski organ ochrony danych, artykuł 47 RODO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Rakuten dostępne są pod adresem: https://rakutenadvertising.com/legal-notices/services-privacy-policy/. Dane zostają przechowane do czasu wycofania zgody na ich gromadzenie. W każdej chwili można wnieść sprzeciw ze skutkiem na przyszłość pod adresem: https://optout.networkadvertising.org/?c=1 lub https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

 • F. Przetwarzanie danych do innych celów marketingowych

  • I. Konkursy z nagrodami

   Jeżeli biorą Państwo udział w oferowanych przez nas konkursach z nagrodami, zasadniczo przetwarzamy przekazane przez Państwo dane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. Inne zasady obowiązują, jeżeli udział w konkursie z nagrodami wymaga rejestracji do naszego newslettera. W takim przypadku obowiązują dodatkowe wymagania określone w punkcie 2. W zależności od formy konkursu z nagrodami, przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu obejmuje w szczególności powiadomienie o wygranej lub wiadomość z informacją, że nie wygrali Państwo konkursu. Jeżeli wygrają Państwo nagrodę, która musi zostać wysłana, skorzystamy w tym celu z Państwa danych adresowych i kontaktowych i i(mię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) przekażemy je dostawcy. Przetwarzanie danych w przypadku konkursów z nagrodami opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b i ewentualnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  • II. E-mail i newsletter

   Korzystamy z Państwa adresu mailowego do celów podanych wyżej, jak również z poniższych powodów.

   • 1. Reklama własnych, podobnych produktów i zadowolenie klientów

    Zgodnie z udostępnionymi przez nas informacjami dotyczącymi zapisu adresu mailowego, w procesie zamówienia pozwolimy sobie przesłać Państwu ankietę zadowolenia klienta po dokonanym zakupie. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż mamy uzasadniony interes w zwracaniu się do naszych klientów bezpośrednio do celów poznania satysfakcji klienta. Mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu adresu mailowego w tych celach ze skutkiem na przyszłość wysyłając wiadomość na adres unsubscribe@teufel.de lub klikając na link znajdujący się w wiadomości mailowej.

   • 2. Newsletter

    Jeżeli wyrazili Państwo zgodę i kliknęli na przesłany link potwierdzający (proces double opt-in), będą Państwo otrzymywali regularnie nasz newsletter z

    • rekomendacjami produktów, informacjami o produktach, informacjami o akcesoriach i praktycznych poradach,
    • powiadomieniami o konkursach i ofertach specjalnych, gratulacjami i informacjami ogólnymi,
    • ankietami, np. dotyczącymi zadowolenia z naszych produktów,
    • przypomnieniami, np. o produktach znajdujących się w koszyku,
    • ankietami, np. dotyczącymi zadowolenia z zakupionych produktów i
    • spersonalizowanymi rekomendacjami produktów, które przypisujemy do zamówień użytkownika lub jego zachowania podczas surfowania na naszych stronach internetowych (np. w sklepie internetowym lub na blogu).

    Do wysyłania newslettera korzystamy z usług dostawcy Emarsys eMarketing Systems GmbH (Hans-Fischer Straße 10, 80339 München). Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Emarsys można znaleźć pod adresem https://www.emarsys.com/privacy-policy/. Aby dostosować newsletter do zainteresowań użytkownika, korzystamy również z usług firmy Emarsys. Dotyczy to także usług Movable Ink - oprogramowania do personalizacji naszego newslettera. Oprogramowanie jest nam dostarczane przez Movable Inc. (5 Bryant Park, 9th Floor, NYC, NY 10018, USA). Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych, kliknij tutaj: https://movableink.com/privacy-policy.

    Na podstawie Państwa zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO korzystamy z Państwa adresu mailowego, aktywności w newsletterze i zachowania podczas dokonywania zakupów w sklepie w celu stworzenia osobistego profilu przypisanego do adresu mailowego, aby otrzymywali Państwo w newsletterze wyłącznie interesujące oferty. Do celów analizy użytkowania i spersonalizowanego adresowania lub reklamy przekazujemy dane użytkownika (w formie spseudonimizowanej) innym dostawcom usług, z których korzystamy jako podmiotów przetwarzających zamówienia (np. Dynamic Yield, Microsoft).

    Łączymy również dane z newslettera z innymi danymi na podstawie zgody użytkownika i oceniamy je w celu optymalizacji zarządzania newsletterem. Łączenie danych użytkownika z innymi danymi odbywa się wyłącznie w ramach prawnie dozwolonych i może wymagać wyrażenia przez użytkownika zgody na łączenie w innym miejscu (np. w „Ustawieniach dot. danych” na naszych stronach internetowych).

    W celu wyświetlania bardziej dopasowanych reklam poza naszym newsletterem, przekazujemy Państwa adres e-mail w formie spseudonimizowanej do Google Ireland LTD, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (Irlandia). Google dopasowuje zaszyfrowane adresy e-mail do adresów e-mail zarejestrowanych użytkowników G-mail lub YouTube i wykorzystuje te dane do bardziej ukierunkowanego umieszczania reklam oraz jako źródło własnych strategii inteligentnego określania stawek. Oprócz adresu e-mail przekazujemy również Google imię i nazwisko użytkownika w formie spseudonimizowanej, a także kraj, z którego użytkownik złożył zamówienie.

    Dane osobowe użytkownika przechowywane w tym kontekście zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu. Mogą Państwo odwołać zgodę na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość drogą mailową pod adresem unsubscribe@teufel.de lub przez link znajdujący się w wiadomości. Mogą Państwo wstrzymać powiązanie danych z newslettera z danymi śledzenia, dezaktywując odpowiednie kategorie w „Ustawieniach dot. danych”.

   • 3. Oceny produktu i sklepu

    Jeżeli po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo zgodę na przesłanie Państwu drogą mailową różnych możliwości oceny naszego sklepu i produktów, przetwarzamy Państwa adres mailowy w tym celu na podstawie tej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Mogą Państwo odwołać zgodę na otrzymywanie tej wiadomości mailowej w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość poprzez unsubscribe@teufel.de lub przez link znajdujący się w wiadomości.

 • G. Przetwarzanie danych w mediach społecznościowych

  • I. Nasz blog

   Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć na naszym blogu tutaj: https://blog.teufelaudio.pl/.

  • II. Nasze profile w mediach społecznościowych

   Aby pozostać w stałym kontakcie z naszymi klientami, posiadamy profile w różnych mediach społecznościowych. Przetwarzanie danych naszych klientów opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli dostawcy danej platformy (np. Facebook lub Twitter) otrzymają zgodę od użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO. Nie można wykluczyć, że dane osobowe będą przetwarzane przez danego operatora sieci społecznościowej poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Może to utrudnić egzekwowanie praw osoby, której dane dotyczą (takich jak prawo do informacji).

   Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem sieci społecznościowych odbywa się w celach analitycznych i marketingowych (reklama, newsletter, analiza naszej strony internetowej i korzystania z niej). Operator sieci społecznościowej przekazuje nam informacje na temat zainteresowań naszych klientów oraz cech demograficznych w formie ogólnych statystyk. Wspólnie z operatorem serwisu społecznościowego ponosimy odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych. Mamy jednak ograniczony wpływ na zakres, rodzaj i cele przetwarzania. Kwestie te zasadniczo ustalane są przez poszczególnych operatorów sieci społecznościowej. Przykładowo operatorzy sieci społecznościowych wykorzystują zgromadzone dane w celu prowadzenia ukierunkowanych działań reklamowych w stosunku do użytkowników. W tym celu operatorzy portali społecznościowych umieszczają na Państwa urządzeniu pliki cookies. Za przetwarzanie danych odpowiadają wyłącznie operatorzy sieci społecznościowych. Mogą Państwo dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą (np. prawo do uzyskania informacji), w odniesieniu do takiego przetwarzania, bezpośrednio u danego operatora sieci społecznościowej, gdyż tylko on ma dostęp do Państwa danych osobowych i może podjąć odpowiednie działania oraz udzielić informacji.

   Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w egzekwowaniu swoich praw, mogą się Państwo oczywiście z nami skontaktować. Operatorami platform sieci społecznościowych, na których posiadamy profile, są:

   W celu nawiązania kontaktu i realizacji umów o korzystanie z treści na Instagramie korzystamy z usług Content Management Tool należącej do Facelift brand building technologies GmbH (Gerhofstr. 19, 20354 Hamburg; https://facelift-bbt.com/en/data-protection). Przy pomocy tego narzędzia otrzymujemy podstawowe informacje na temat użytkownika Instagrama, przesłanych przez niego plików, opisów i komentarzy, nazwy i w stosownych przypadkach danych kontaktowych firmy. Jako nasz podmiot przetwarzający, Facelift brand building technologies GmbH podlega naszym instrukcjom dotyczącym przetwarzania danych. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO. Początkowo przetwarzamy dane wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem. Każde kolejne przetwarzanie danych wymaga, aby użytkownik Instagrama udzielił nam zgody na korzystanie z przesłanych przez niego plików.

 • H. Przetwarzanie danych w aplikacjach

  • I. Przetwarzanie danych w ramach aplikacji Teufel Remote

   Aplikacja Teufel Remote jest dostarczana przez naszego partnera Frontier Smart Technologies Ltd. (Harston Mill, Harston, Cambridge, CB22 7GG, USA). Ani my, ani Frontier nie przetwarzamy żadnych danych osobowych za pośrednictwem aplikacji. Polityka prywatności Frontier dostępna jest pod adresem: https://www.frontiersmart.com/privacy.

  • II. Przetwarzanie danych w ramach aplikacji Holist

   Holist korzysta z aplikacji dostarczonej przez naszego partnera Linkplay Technology Inc. Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych w tym zakresie dostępna jest pod adresem: http://linkplay.com/privacy-policy/.

  • III. Przetwarzanie danych w ramach aplikacji Teufel Headphone (Tylko Android App)

   W aplikacji Teufel Headphone korzystamy z usługi Google Firebase firmy Google Ireland LTD, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Firebase to platforma dla programistów aplikacji urządzeń mobilnych i stron internetowych. Google Firebase oferuje wiele funkcji. Korzystamy z usługi „Firebase Analytics”, która pozwala nam analizować wykorzystanie naszej oferty. Google Firebase pomaga nam rejestrować interakcje naszych użytkowników. Obejmuje to na przykład zdarzenia, takie jak otwarcie aplikacji po raz pierwszy, odinstalowanie, aktualizację, awarię lub częstotliwość oraz sposób użytkowania aplikacji (ścieżki kliknięć). Również określone, ogólne zainteresowania użytkowników są w ten sposób rejestrowane i oceniane, ale bez osobistego odniesienia. Google Firebase korzysta z tzw. identyfikatorów „ID”, które zostają zapisane na Państwa urządzeniu i umożliwiają analizę korzystania z aplikacji. Informacje zebrane przez identyfikator ID dotyczące korzystania z aplikacji zostają z reguły przesłane i zapisane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji IP w tej aplikacji adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych członków Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W tej aplikacji anonimizacja IP jest domyślnieaktywowana. Informacje przetwarzane za pomocą Google Firebase mogą być ewentualnie łączone z innymi usługami Google, takimi jak np. Google Analytics, czy usługami marketingowymi Google. W takim przypadku, w celu identyfikacji urządzeń mobilnych użytkowników, przetwarzane są tylko informacje pseudonimowane e, takie jak identyfikator wyświetlania reklam Android lub identyfikator wyświetlania reklam iOS. Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google w celach marketingowych dostępnych jest pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads, polityka prywatności Google dostępna jest pod adresem https://www.google.com/policies/privacy dostępny. Podstawą prawną użytkowania jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO (to znaczy nasze zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszych aplikacji). Jeśli użytkownicy chcą zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem usług marketingowych Google, mogą skorzystać z opcji ustawień i opt-out udostępnionych przez Google: http://www.google.com/ads/preferences. Ponadto użytkownicy aplikacji w punkcie menu (Ustawienia/Aplikacja/Ochrona danych) mogą wyłączyć śledzenie za pomocą Google Firebase.

 • I. Przetwarzanie danych w przypadku treści dostawców zewnętrznych

  • Google Maps

   Usługa Google Maps na naszej stronie internetowej jest używana za pośrednictwem API (interfejs programowania). Google Maps to usługa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Korzystamy z Google Maps, aby wyświetlać interaktywne mapy i, jeśli to konieczne, tworzyć trasy dojazdu, które pomogą zlokalizować nasze sklepy.

   Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te zostają z reguły przesłane i zapisane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Operator niniejszej strony internetowej nie ma dalszego wpływu na przesył danych.

   Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i offline oraz łatwego wyszukiwania miejsc, które podajemy na stronie internetowej. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku takiego przetwarzania danych nasza współpraca z Google opiera się na podstawie umowy o wspólnej odpowiedzialności zgodnie z art. 26 RODO, która dostępna jest pod adresem (https://privacy.google.com/intl/pl/businesses/mapscontrollerterms/).

   Więcej informacji na temat ochrony danych w Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&fg=1.

  • Spotify/Soundcloud

   Na naszej stronie internetowej znajdują się przyciski z linkami do usług muzycznych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Nie można wykluczyć, że dane osobowe będą przetwarzane przez dostawcę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Może to utrudnić egzekwowanie praw osoby, której dane dotyczą (takich jak prawo do informacji). Usługi muzyczne są zintegrowane z naszą stroną internetową w celu audiowizualnej reklamy naszych produktów. Poprzez udostępnianie muzyki za pośrednictwem dostawców zewnętrznych możemy zrezygnować z usług hostingowych na naszych serwerach i wykorzystać zasoby do innych celów.

   Gdy odwiedzą Państwo naszą stronę internetową i klikną przycisk dostawcy usług muzycznych, nawiązane zostanie bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką a serwerem dostawcy usług muzycznych. Tym sposobem dostawca usług muzycznych otrzymuje określone informacje na temat Państwa urządzenia, za pośrednictwem którego odwiedzają Państwo stronę internetową oraz o sposobie Państwa interakcji z usługą medyczną. W zależności od tego, czy posiadają Państwo konto u danego dostawcy usług muzycznych i są na nim zalogowani, dostawca może wykorzystać przetworzone dane do utworzenia profilu. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych ponosi dany dostawca usług muzycznych. Mogą Państwo dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą (np. prawo do uzyskania informacji), w odniesieniu do takiego przetwarzania, bezpośrednio u danego dostawcy usług muzycznych, gdyż tylko on ma dostęp do Państwa danych osobowych i może podjąć odpowiednie działania oraz udzielić informacji.

   Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w egzekwowaniu swoich praw, mogą się Państwo oczywiście z nami skontaktować. Dostawcami usług muzycznych, z których korzystamy, są:

  • Narzędzie do planowania spotkań

   Jeśli chcą Państwo umówić się na niezobowiązującą konsultację dotyczącą naszych produktów w jednym z naszych salonów, można to zrobić za pomocą naszej strony do rezerwacji konsultacji. W tym celu korzystamy z oprogramowania innych firm. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ jest to konieczne do wysłania potwierdzenia lub przypomnienia o konsultacji lub poinformowania o zmianach w konsultacji.

   Do rezerwacji konsultacji w naszym salonie flagowym i salonie naszych partnerów używamy przykładowo oprogramowania firmy Shore GmbH (Ridlerstr. 31, 80339 Monachium). Po potwierdzeniu konsultacji poprzez kliknięcie przycisku "Zarezerwuj teraz" firma Shore przetwarza dane wprowadzone w formularzu kontaktowym (takie jak nazwisko, imię i adres e-mail). Shore działa w naszym imieniu i podlega naszym instrukcjom. Dane zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji i upływie trzech miesięcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Shore można znaleźć na stronie https://www.shore.com/en/data-protection/.

   W przypadku rezerwacji konsultacji w sklepie Telekom współpracujemy z firmą Telekom Deutschland GmbH (Landgrabenweg 151, 53227 Bonn) i Deutsche Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH (Landgrabenweg 151, 53227 Bonn), które potrzebują Państwa danych do zorganizowania konsultacji. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć na naszej stronie internetowej podczas rezerwacji konsultacji za pośrednictwem: https://teufelaudio.pl/termine/telekom-hamburg

  • Youtube/Vimeo

   Aby lepiej zaprezentować nasze produkty klientom, na naszej stronie zamieściliśmy filmy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Nie można wykluczyć, że dane osobowe będą przetwarzane przez dostawcę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Może to utrudnić egzekwowanie praw osoby, której dane dotyczą (takich jak prawo do informacji). Zamieszczamy filmy na naszej stronie, aby przybliżyć klientom nasze produkty i zaprezentować ich cechy w przystępny sposób. Poprzez zamieszczanie filmów za pośrednictwem dostawców zewnętrznych możemy zrezygnować z usług hostingowych filmów na naszych serwerach i wykorzystać zasoby do innych celów.

   Po kliknięciu na film nawiązywane jest połączenie z serwerem danego dostawcy usług. Za pośrednictwem wtyczki przekazywane są dostawcy usług dane dotyczące ustawień Państwa urządzenia oraz Państwa interakcji z usługami w zakresie filmów. W zależności od tego, czy posiadają Państwo konto u danego dostawcy usług w zakresie filmów i są na nim zalogowani, dostawca może wykorzystać przetworzone dane do utworzenia profilu. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych ponosi dany dostawca usług w zakresie filmów. Mogą Państwo dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą (np. prawo do uzyskania informacji), w odniesieniu do takiego przetwarzania, bezpośrednio u danego dostawcy usług w zakresie filmów, gdyż tylko on ma dostęp do Państwa danych osobowych i może podjąć odpowiednie działania oraz udzielić informacji.

   Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w egzekwowaniu swoich praw, mogą się Państwo oczywiście z nami skontaktować. Dostawcami usług w zakresie filmów, z których korzystamy, są:

  • Treści tworzone przez użytkowników

 • J. Przetwarzanie danych za pośrednictwem urządzeń Teufel

  • I. Przetwarzanie danych za pomocą urządzeń sterowanych głosem

   Nasze urządzenia są częściowo sterowane głosem (np. za pośrednictwem usługi głosowej Alexa należącej do grupy kapitałowej Amazon Europe). Po włączeniu funkcji sterowania głosowego, dostawcy usług głosowych przetwarzają dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do płynnego działania funkcji sterowania głosowego lub bezpośredniej funkcji sterowania. Aby otrzymać dokładny zakres i podstawę prawną przetwarzania oraz warunki korzystania z danej usługi językowej, prosimy o kontakt z odpowiednim dostawcą.

   My, Lautsprecher Teufel, nie mamy zdalnego dostępu do sygnałów głosowych i dźwiękowych po aktywacji odpowiedniej usługi głosowej. Dźwięki otoczenia są przechowywane jedynie lokalnie na urządzeniu przez kilka sekund w tak zwanej pamięci buforowej w nieskończonej pętli i wielokrotnie nadpisywane nowymi dźwiękami otoczenia. Nagrywanie sygnałów głosowych i dźwiękowych rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy urządzenie rozpozna słowo aktywacyjne odpowiedniej usługi głosowej. Ten zapis jest przechowywany w oprogramowaniu odpowiedniego dostawcy usługi głosowej i przetwarzany wyłącznie przez tego ostatniego. Lautsprecher Teufel nie ma dostępu do nagrań głosowych i dźwiękowych. Przetwarzanie danych jest wyłączną odpowiedzialnością odpowiedniego dostawcy sterowania głosem (np. Amazon). Prosimy o poinformowanie się u odpowiedniego dostawcy o zakresie, celu i podstawie prawnej przetwarzania danych.

   Ponadto, podczas korzystania z urządzeń sterowanych głosem, nasz partner Linkplay Technology Inc. przetwarza również dane osobowe dotyczące tych urządzeń. Odpowiednia polityka prywatności dostępna jest pod adresem: http://linkplay.com/privacy-policy/. My, Lautsprecher Teufel GmbH, nie mamy również dostępu do tych danych.

  • II. Przetwarzanie danych za pośrednictwem Teufel Streaming
   • 1. Przetwarzane rodzaje i kategorie danych
    Jeżeli korzystają Państwo z jednego z naszych urządzeń do transmisji strumieniowej (Teufel Streaming, wcześniej Raumfeld), dane z tych urządzeń lub związanych z nimi aplikacji zostaną przetworzone w celu umożliwienia korzystania z urządzeń.

    Do przetworzonych danych należą:

    • typ urządzenia,
    • ID urządzenia,
    • wersja urządzenia,
    • ID instalacji (które urządzenia są ze sobą połączone),
    • adresy (IP) urządzeń, które zostają zapisane wyłącznie w zanonimizowanej formie
   • 2. Cele i podstawy prawne

    Korzystamy z tych danych w różnych celach. Dane są podstawowym warunkiem funkcjonowania produktu: aplikacja musi rozpoznać urządzenia, te z kolei muszą się rozpoznać nawzajem i „wiedzieć” w jakiej sieci się znajdują. Znajdowanie urządzeń w lokalnej sieci nie zawsze funkcjonuje sprawnie, dlatego urządzenia do transmisji strumieniowej Teufel korzystają z banku danych, by się wzajemnie połączyć. Ponadto dane zostają wykorzystane do przyporządkowania odpowiednich aktualizacji do urządzenia i wysyłania Państwu ważnych technicznych informacji dotyczących usług muzycznych, z których Państwo korzystają. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

    Poza tym przetwarzamy podane dane do optymalizacji naszych produktów i pomocy technicznej. Przetwarzanie opiera się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu rozwijania naszych produktów, usuwania błędów i sporządzania statystyk dotyczących użytkowania, art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane zostaną usunięte w momencie, gdy ich gromadzenie przestanie być istotne dla osiągnięcia celu.

    Jeżeli dane użytkowania zostaną przekazane osobom trzecim, odbywa się to wyłącznie w zanonimizowanej i zagregowanej formie. Państwa dane są przesyłane przez internet w zakodowanej formie z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

   • 3. Usługi muzyczne za pośrednictwem Teufel Streaming

    3.1 Usługi bez rejestracji
    Mogą Państwo korzystać w aplikacji z określonych usług muzycznych bez konieczności rejestracji u dostawcy. Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i używanie danych osobowych przy korzystaniu z usług muzycznych jest dany dostawca usługi muzycznej, nie firma Teufel. Odsyłamy do polityki prywatności poszczególnych usługodawców:

    3.2 Usługi z rejestracją
    Korzystanie z usług TIDAL, Rhapsody, SoundCloud i Last.fm Scrobbling wymaga rejestracji u danego dostawcy. Można dokonać rejestracji na stronie internetowej lub przez aplikację danego dostawcy albo opcjonalnie przez tę aplikację. Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i używanie danych wprowadzonych przy rejestracji jest dany dostawca usługi muzycznej. Odsyłamydo polityki prywatności danych dostawców:

    Należy zalogować się w aplikacji, by móc korzystać z danych usług muzycznych. Dane konta zostają zapisane przez oprogramowanie sprzętowe i powiązane z ID systemu. Dane konta są używane do odnowienia sesji danej usługi muzycznej. Jeżeli usuną Państwo ręcznie swoje konto z systemu Teufel Streaming i dezaktywują przez to usługę muzyczną, Państwa dane zostaną usunięte. W ramach ręcznych i automatycznych raportów dane logowania mogą zostać przekazane nam w plikach dziennika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do podanych celów. Nie zostają przekazane osobom trzecim.

   • 4. Usługi, z których można korzystać niezależnie od aplikacji

    W skonfigurowanym systemie można kierować urządzeniami Teufel Streaming za pomocą aplikacji dostawców zewnętrznych. System Teufel Streaming zostanie wtedy zintegrowany ze sprzętem i oprogramowaniem dostawcy zewnętrznego, które nie podlegają naszej kontroli. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest dany dostawca. Nie mamy dostępu do danych zebranych przez dostawcę. Jeżeli korzystają Państwo z usług Spotify Connect lub Google Cast for Audio, dostawcy mają dostęp do elementów sterujących urządzeniami Teufel Streaming Geräte, np. głośność. W celu uzyskania dalszych informacji odsyłamy do polityki prywatności poszczególnych dostawców usług:

    Zapisujemy Państwa imię i adres e-mailowy w celu walidacji i uwierzytelnienia urządzeń pod kątem usługi Google Cast for Audio. Dzięki temu możemy zagwarantować, że do tej usługi rejestrują się wyłącznie ludzie, a nie boty lub inne programy. Dane te nie zostają przekazane dalej i służą wyłącznie do walidacji. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 lit. b i f RODO. Dane zostaną usunięte w momencie, gdy ich gromadzenie przestanie być istotne dla osiągnięcia celu.

    Funkcje usługi Google Cast for Audio są dostępne dzięki dostawcy zewnętrznemu „StreamUnlimited Engineering GmbH”, Gutheil-Schoder-Gasse 10, 1100 Wiedeń, Austria („StreamUnlimited“) Organizuje on i obsługuje Serwer Cloud, który jest konieczny do uzyskania dostępu do usług Google Cast for Audio. Dostawca zewnętrzny zastrzega sobie prawo do sprawdzania zgodności użytkowania licencjonowanego oprogramowania, by zapobiegać nielegalnym działaniom (np. przesyłaniu kopii licencjonowanego oprogramowania na nielicencjonowane urządzenie). Identyfikacja urządzenia następuje za pomocą indywidualnego tokena. Wyrażają Państwo zgodę na użycie go w celach kontrolnych. By zapewnić nadzór przy każdym uruchomieniu urządzenia zostaje zarejestrowany adres MAC, adres IP użytkownika, marka, nazwa modelu i wersja oprogramowania sprzętowego do obserwacji użytkowania. Potwierdzają Państwo, że dostawca zewnętrzny może zapisywać i przetwarzać dane oraz poddać je analizie w przypadku uzasadnionego podejrzenia użytkowania niezgodnego z prawem. StreamUnlimited jest dodatkowo uprawniony do przesyłania danych w anonimowej formie do odpowiedniego programisty zajmującego się funkcją obsługiwaną przez licencjonowane oprogramowanie w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa przez użytkownika końcowego. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dochodzenia naruszeń prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane zostaną usunięte w momencie, gdy ich gromadzenie przestanie być istotne dla osiągnięcia celu.

   • 5. Ręczne raporty za pośrednictwem Teufel Streaming

    W przypadku problemów można wysłać za pomocą urządzeń Teufel Streaming i aplikacji ręczne raporty do Lautsprecher Teufel. W takiej sytuacji przekazane zostają następujące dane: pliki dziennika (zawierające informacje na temat aktywności użytkownika), ID urządzenia, ustawienia, informacje dotyczące infrastruktury, lista aktywnych programów, adresy mailowe i dane logowania do danych usług muzycznych (gdy dziennik został wysłany podczas zalogowania do usługi muzycznej). Te dane osobowe i informacje zostaną użyte wyłącznie do optymalizacji produktu i nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody w myśl art. 6. ust. 1 lit. a RODO. Dane zostają usunięte po upływie 6 miesięcy.

   • 6. Automatyczne raporty za pośrednictwem Teufel Streaming
    Można aktywować opcję wysyłania automatycznych raportów przez systemy (urządzeń, aplikacji itp.). W tym przypadku do Lautsprecher Teufel zostają przesłane takie same dane jak w raportach ręcznych (patrz: raporty ręczne). Te dane i informacje zostaną użyte wyłącznie do optymalizacji produktu i nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Aktywacja oznacza zgodę na automatyczne przetwarzanie danych w celu optymalizacji produktów Teufel Streaming. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody w myśl art. 6. ust. 1 lit. a RODO. Dane zostają usunięte po upływie 6 miesięcy.
   • 7. Google Firebase Analytics za pośrednictwem Teufel Streaming (Tylko Android App)

    W naszej aplikacji korzystamy z usługi Google Firebase firmy Google Ireland LTD, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Firebase to platforma dla programistów aplikacji urządzeń mobilnych i stron internetowych. Google Firebase oferuje wiele funkcji. Korzystamy z usługi „Firebase Analytics”, która pozwala nam analizować wykorzystanie naszej oferty. Google Firebase pomaga nam rejestrować interakcje naszych użytkowników. Obejmuje to na przykład zdarzenia, takie jak otwarcie aplikacji po raz pierwszy, odinstalowanie, aktualizację, awarię lub częstotliwość oraz sposób użytkowania aplikacji (ścieżki kliknięć). Również określone, ogólne zainteresowania użytkowników są w ten sposób rejestrowane i oceniane, ale bez odniesienia do konkretnego użytkownika.

    Google Firebase korzysta z tzw. identyfikatorów „ID”, które zostają zapisane na Państwa urządzeniu i umożliwiają analizę korzystania z aplikacji. Informacje zebrane przez identyfikator ID dotyczące korzystania z aplikacji zostają z reguły przesłane i zapisane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji IP w tej aplikacji adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych członków Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W tej aplikacji anonimizacja IP jest zasadniczo aktywowana.

    Informacje przetwarzane za pomocą Google Firebase mogą być ewentualnie łączone z innymi usługami Google, takimi jak np. Google Analytics, czy usługami marketingowymi Google. W takim przypadku, w celu identyfikacji urządzeń mobilnych użytkowników, przetwarzane są tylko informacje pseudonimizowane , takie jak identyfikator wyświetlania reklam Android lub identyfikator wyświetlania reklam iOS. Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google w celach marketingowych dostępnych jest pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads, polityka prywatności Google dostępna jest pod adresem https://www.google.com/policies/privacy .

    Podstawą prawną użytkowania jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO (to znaczy nasze zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszych aplikacji). Jeśli użytkownicy chcą zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem usług marketingowych Google, mogą skorzystać z opcji ustawień i opt-out udostępnionych przez Google: http://www.google.com/ads/preferences. Ponadto użytkownicy aplikacji w punkcie menu (Ustawienia/Informacje o systemie/Analizy) mogą wyłączyć śledzenie za pomocą Google Firebase.

   • 8. Google Analytics za pośrednictwem Teufel Streaming (Tylko Android App)

    Aplikacja korzysta również z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez Google Ireland LTD, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). To narzędzie analityczne jest stosowane do oceny statystycznej wizyt użytkowników. Analiza opiera się na danych analitycznych uzyskanych za pośrednictwem Google Firebase bez gromadzenia dalszych danych za pośrednictwem Google Analytics. Używamy Google Analytics tylko do ulepszonej oceny danych gromadzonych przez Google Firebase.

    Po wyłączeniu śledzenia aplikacji zgodnie z opisem usługa Google Analytics zostanie zdezaktywowana.

   • 9. E-mail i newsletter za pośrednictwem Teufel Streaming
    Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę w procesie konfiguracji lub w ustawieniach, korzystamy z Państwa adresu e-mailowego i opcjonalnie z imienia i nazwiska, by informować Państwa regularnie o nowościach związanych z zakupionymi produktami (aktualizacje oprogramowania, rozszerzenia systemu, elementy systemu) lub sprawdzać Państwa zadowolenie z nabytych produktów. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie z adresu e-mailowego w podanych celach ze skutkiem na przyszłość. Należy kliknąć na link w newsletterze służący do wyrejestrowania lub wysłać nieformalne pismo drogą mailową na unsubscribe@teufel.de. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Po odwołaniu zgody Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte.
 • K. Prawa użytkownika

  Oprócz praw opisanych powyżej w opisie sposobów przetwarzania Państwa danych, przysługują Państwu przy zaistnieniu odpowiednich przesłanek również następujące prawa.

  • I. Prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania danych i informacji

   Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz do uzyskania informacji na temat celów przetwarzania danych, kategorii przetwarzanych danych osobowych, ewentualnych odbiorców danych i czasu ich przechowywania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do otrzymania odpowiedzi na pytanie, czy Państwa dane osobowe były przesyłane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych i jakie zabezpieczenia przesyłania są stosowane.

  • II. Prawo do sprostowania danych

   Mogą Państwo wymagać od nas sprostowania nieprawdziwych lub uzupełnienia niekompletnych danych w naszych systemach, art. 16 RODO.

  • III. Prawo do usunięcia danych

   To prawo (art. 17 RODO) gwarantuje Państwu możliwość zlecenia usunięcia zapisanych danych osobowych Państwa dotyczących. Spełniamy zawsze ten nakaz w żądanym zakresie, jeżeli nie jest to sprzeczne z ustawowym okresem przechowywania danych.

  • IV. Prawo do ograniczenia przetwarzania

   Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli: zostaje zakwestionowana przez Państwa prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzają się Państwo na usunięcie tych danych; nie korzystamy już z danych, jednakże są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń prawnych lub gdy zgodnie z art. 21 RODO wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania.

  • V. Prawo do przenoszenia danych

   Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego przechowywane dane osobowe oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

  • VI. Prawo do skargi

   Mają Państwo prawo do złożenia w dowolnym momencie skargi w do organu nadzorczego. Tutaj znajdą Państwo dane kontaktowe do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https: https://uodo.gov.pl/pl.

  • VII. Prawo do sprzeciwu

   Oprócz opisanych wyżej praw do wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych w celach reklamowych, przysługuje Państwu ogólne prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które realizujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jesteśmy zobowiązani do przyjęcia Państwa sprzeciwu, gdy zostaną przez Państwa podane nadrzędne przyczyny sprzeciwu związane z Państwa szczególną sytuacją..

  • VIII. Prawo do odwołania

   Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość na adres privacy@teufel.de. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • L. Zmiana niniejszej polityki prywatności

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony danych, w tym w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na rozwój techniczny. W takim przypadku dostosujemy również odpowiednio naszą polityki prywatności. Prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją naszej polityki prywatności.

Wersja polityki prywatności: kwiecień 2024