OWH

Przejdź do zawartości
Strona główna

Ogólne Warunki Handlowe

Warunki dostaw, handlowe i płatności firmy Lautsprecher Teufel obowiązują od 12.12.2023 r.

Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

 1. Warunki ogólne/Zawarcie Umowy
 2. Zakaz komercyjnej odsprzedaży naszych Produktów
 3. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz umowne prawo do zwrotu towaru
  1. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży
   1. aa) Prawo odstąpienia od umowy przy zamówieniu pojedynczego produktu
   2. bb) Prawo odstąpienia od umowy przy zamówieniu kilku produktów, które dostarczane są osobno
   3. cc) Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży i wyjątki od prawa odstąpienia 7
  2. Ogólne wskazówki dot. obsługi zwrotów w ramach prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży
  3. Umowne prawo zwrotu
  4. Wskazówka dotycząca odstąpienia od Umowy sprzedaży produktu firmy Lautsprecher Teufel w przypadku zakupu przy użyciu kuponów (bon promocyjny/kod rabatowy):
  5. Wskazówki dotyczące odstąpienia od Umowy sprzedaży produktu firmy Lautsprecher Teufel w przypadku zakupu przy użyciu bonu podarunkowego firmy Lautsprecher Teufel:
  6. Wskazówki dotyczące odstąpienia od Umowy -sprzedaży w przypadku zakupu przy użyciu bonów podarunkowych firmy Lautsprecher Teufel:
  7. Wskazówki dotyczące odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku dodania nieodpłatnych artykułów dodatkowych/akcesoriów:
 4. Gwarancja
 5. Szkody transportowe
 6. Warunki dostawy / prawo odstąpienia w przypadku produktów niedostępnych / siła wyższa
  1. Informacje ogólne
 7. Płatności
 8. Koszty przesyłki
 9. Zastrzeżenie prawa własności
 10. Minimalna wartość zamówienia
 11. Kupony
 12. Oceny klientów
 13. Prawa autorskie
 14. Właściwość sądu oraz prawo właściwe
 15. Usługi elektroniczne i warunki ich świadczenia
 16. Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży odnośnie do towarów
 17. UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA)

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie handlu wysyłkowego firma Lautsprecher Teufel jest w stanie zadbać w sposób optymalny o bezpieczeństwo i zadowolenie wszystkich swoich klientów. W przypadku umów z firmą Lautsprecher Teufel obowiązują wobec Państwa jako konsumentów lub w odpowiednim zakresie wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wobec osób zawierających umowę bezpośrednio związaną z Państwa działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Państwa charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Państwa działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Quasi-Przedsiębiorca), następujące Warunki dostaw, handlowe i płatności - każdorazowo w wersji obowiązującej w chwili składania zamówienia.

Wobec przedsiębiorcy innego niż Quasi-Przedsiębiorca zastosowanie znajdują odrębne warunki handlowe przez nas przedstawione takiemu przedsiębiorcy.

1. Warunki ogólne/Zawarcie Umowy

a) Prezentacje produktów w naszym e-sklepie oraz w naszym katalogu mają wyłącznie informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Prezentacja i reklama artykułów w naszym sklepie internetowym nie stanowi jeszcze wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży i służy jedynie zaproszeniu do złożenia oferty przez Klienta.

b) W naszym sklepie internetowym (https://teufelaudio.pl/) mogą Państwo wybierać różne produkty z naszej oferty, w szczególności, ale nie tylko, produkty audio i zbierać je w tzw. koszyku, klikając przycisk "dodaj do koszyka". W koszyku znajduje się podsumowanie najważniejszych informacji o wybranych produktach (w tym zakres dostawy, ilość, pojedyncze ceny, łączna suma, kraj dostawy i kwota faktury). Koszyk może być edytowany indywidualnie. Klikając na przycisk "Przejdź do kasy" zostaną Państwo przekierowani do następnego kroku i zostaną poproszeni o podanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia (złożenie zamówienia jako gość). Alternatywnie mogą Państwo utworzyć konto klienta za pomocą przycisku "Zarejestruj się" lub zalogować się na swoje konto za pomocą przycisku "Zaloguj się". Jako zarejestrowany klient nie muszą Państwo za każdym razem podawać swoich danych, lecz po prostu zalogować się na swoje konto przed lub w trakcie składania zamówienia, używając swojego adresu e-mail i hasła ustalonego podczas rejestracji. Następnie mogą Państwo wybrać w koszyku określoną metodę płatności, klikając przycisk "Przejdź do płatności”. Po wyborze metody płatności należy kliknąć „kontynuuj z tą metodą płatności” Tylko klikając na przycisk "Kup teraz" składają Państwo wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży i zakupu towaru w koszyku. Przed wysłaniem zamówienia można w każdej chwili zmienić i przejrzeć wprowadzone dane. Przed złożeniem oferty mają Państwo możliwość zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, Prawem do Odstąpienia od Umowy oraz naszą Polityką Prywatności. Mogą Państwo złożyć swoje zamówienie klikając na "Kup teraz", jeśli wcześniej zaakceptują Państwo nasze Ogólne Warunki Handlowe i potwierdzą zapoznanie się z Prawem do Odstąpienia od Umowy i Polityką Prywatności zaznaczając przeznaczone do tego pole (check-box).

Po złożeniu zamówienia i otrzymaniu płatności, w ciągu 3 dni otrzymają Państwo wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia i stanowiącą przyjęcie oferty zawarcia umowy sprzedaży (potwierdzenie zamówienia). W tej wiadomości e-mail znajdują Państwo również informacje o przewidywanym terminie dostawy, niniejsze Ogólne Warunki Handlowe oraz dalsze informacje dotyczące zamówienia. W Ogólnych Warunkach Handlowych znajdą Państwo informacje o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Tekst umowy jest przez nas zapisany w systemie informatycznym naszego sklepu internetowego . Jeśli zapłata za zamówiony towar nie wpłynie na nasz rachunek bankowy w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia, Państwa zamówienie zostanie anulowane i umowa nie zostanie zawarta.

W przypadku, gdy zawarta umowa nie posiada dla Państwa charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Państwa działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zobowiązani są Państwo do poinformowania nas o tym i do wskazania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Wiadomość e-mail, która stanowi przyjęcie zamówienia (przyjęcie oferty) zawiera również Ogólne Warunki Handlowe, jak i dalsze informacje na temat zamówienia. W Ogólnych Warunkach Handlowych znajdą Państwo również informacje na temat przysługującego Państwu Prawa do Odstąpienia od Umowy.

c) W przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty umowa zostaje zawarta dopiero gdy prześlemy Państwu wiążące potwierdzenie zamówienia w formie pliku PDF na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej. Niniejsze potwierdzenie zamówienia zawiera także niniejsze Ogólne Warunki Handlowe oraz inne informacje dotyczące złożonego przez Państwa zamówienia. W Ogólnych Warunkach Handlowych zawarte są także informacje na temat przysługującego Państwu ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

Jeśli płatność nie zostanie dokonana w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia towaru telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, zamówienie zostanie anulowane. Wówczas zawarcie umowy kupna-sprzedaży nie dojdzie do skutku.

d) Umowa zawarta zostaje w języku polskim. Na życzenie Kupującego możliwe jest zawarcie Umowy sprzedaży w języku niemieckim.

e) Stroną Umowy z Klientem jest:
firma Lautsprecher Teufel GmbH
Członek zarządu: Sascha Mallah
Budapester Str. 44
10787 Berlin
Niemcy
Numer rejestru handlowego HRB 20271 w sądzie rejonowym Berlin-Charlottenburg
NIP: DE136745959
Kontakt: https://teufelaudio.pl/kontakt

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozstrzygania sporów w trybie online (OS), która dostępna jest pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani oraz gotowi do uczestnictwa w postępowaniu zażegnywania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

Umowy z innymi Usługodawcami, np. na usługi streamingowe, jak Spotify, z których usług można korzystać za pomocą niektórych naszych produktów, należy zawierać bezpośrednio z właściwymi Usługodawcami.

f) Oprócz głośników, stopni mocy, elektroniki, akcesoriów oraz artykułów Fan-Shop firma Lautsprecher Teufel oferuje także do kupna bony wartościowe, a mianowicie bony podarunkowe (karty podarunkowe) firmy Lautsprecher Teufel, które przyznają osobie uprawnionej prawo do zawarcia Umowy sprzedaży z firmą Lautsprecher Teufel na zakup towarów w wartości podanej na bonie. Bon podarunkowy może być wykorzystany tylko na zakup towarów, a nie na zakup kolejnych bonów podarunkowych. Realizacja bonu następuje poprzez wprowadzenie lub przekazanie podanego na bonie podarunkowym firmy Lautsprecher Teufel kodu. W przypadku realizacji bonu podarunkowego firmy Lautsprecher Teufel w naszym e-sklepie https://teufelaudio.pl/ ze względów technicznych mogą Państwo wykorzystać tylko jeden bon podarunkowy firmy Lautsprecher Teufel dla jednego zamówienia i łączyć tylko z jednym kuponem, o którym mowa w pkt 11 naszych OWH. W przypadku zamówień składanych telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty możliwa jest realizacja kilku bonów podarunkowych firmy Lautsprecher Teufel w ramach jednego zamówienia. Wypłata gotówkowa nie jest możliwa. Jeden bon można wykorzystać tylko dla potrzeb jednego zamówienia bez możliwości podziału na kilka zamówień. Jeśli wartość bonu nie zostanie w pełni wykorzystana w ramach złożonego zamówienia, pozostała kwota tego samego już użytego bonu podarunkowego zostanie ponownie przeznaczona do wykorzystania. Mogą zatem Państwo w okresie ważności bonu wykorzystać ten sam już użyty kod rabatowy podczas kolejnych zamówień. Bony podarunkowe firmy Lautsprecher Teufel nie są przypisane do danej osoby i mogą być przekazywane przyjaciołom, znajomym, kolegom i koleżankom z pracy oraz bliskim. Zwielokrotnianie oraz jakakolwiek odsprzedaż osobom trzecim jest zabronione. Bony podarunkowe, które zostały bezprawnie zwielokrotnione lub odsprzedane tracą swoją ważność. Bony podarunkowe firmy Lautsprecher Teufel zachowują ważność przez okres trzech lat po upływie roku wystawienia bonu. Po upływie tego terminu ich realizacja nie jest już możliwa.

2.Zakaz komercyjnej odsprzedaży naszych Produktów

Odstępowanie głośników, stopni mocy, elektroniki, akcesoriów, bonów podarunkowych firmy Lautsprecher Teufel oraz artykułów Fan-Shop firmy Lautsprecher Teufel dopuszczalne jest wyłącznie w ilościach typowych dla gospodarstw domowych. Każda zarobkowa lub komercyjna odsprzedaż nabytych towarów bez uprzedniej zgody ze strony firmy Lautsprecher Teufel jest zabroniona. Za każde naruszenie powyższego zakazu firma Lautsprecher Teufel ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20% pierwotnej ceny, za jaką nabyli Państwo towar. Niezależnie od powyższego firma Lautsprecher Teufel zastrzega sobie prawo do wykluczenia w przyszłości osób naruszających powyższy zakaz z grona klientów firmy Lautsprecher Teufel.

3. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz umowne prawo do zwrotu towaru

a) Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

W przypadku Umów dotyczących dostaw towarów przysługuje konsumentom lub Quasi-Przedsiębiorcom prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży. Za konsumenta uważa się każdą osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 k.c.). Przepisy i postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące konsumenta w tym zakresie stosuje się również wobec Quasi-Przedsiębiorcy.

aa) Prawo odstąpienia od umowy przy zamówieniu pojedynczego produktu

Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy -sprzedaży

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z Prawa do Odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas, Lautsprecher Teufel GmbH, Bikini Berlin, Budapester Str. 44, 10787 Berlin, Niemcy (telefon 00800 200 300 40, e-mail: serwis@teufelaudio.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://www.teufelaudio.pl/zwroty-naprawy. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli na podstawie umowy dostarczyliśmy towary, których nie można wysłać pocztą kurierską, odbierzemy je od Państwa bezpłatnie.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

bb) Prawo odstąpienia od umowy przy zamówieniu kilku produktów, które dostarczane są osobno

Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy -sprzedaży

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z Prawa do Odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas, Lautsprecher Teufel GmbH, Bikini Berlin, Budapester Str. 44, 10787 Berlin, Niemcy (telefon 00800 200 300 40, e-mail: serwis@teufelaudio.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://www.teufelaudio.pl/zwroty-naprawy. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu o niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli na podstawie umowy dostarczyliśmy towary, których nie można wysłać pocztą kurierską, odbierzemy je od Państwa bezpłatnie.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

cc) Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży i wyjątki od prawa odstąpienia

Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży znajdą Państwo na końcu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

Wyjątki od prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży

Zgodnie z art. 38 pkt 3 i 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 z późn.zm.) prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:

 • w których przedmiotem świadczenia jest dostawa towarów, które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

b) Ogólne wskazówki dot. obsługi zwrotów w ramach prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży

aa) W celu ułatwienia nam przyporządkowania oraz wewnętrznej obsługi zwrotów od Państwa, a także ułatwienia Państwu dokonania nieodpłatnego zwrotu, prosimy Państwa o wcześniejsze przesłanie zgłoszenia zwrotu za pośrednictwem numeru telefonu 00800 200 300 40 lub poprzez nasz portal zwrotów online i o poinformowanie nas o zwrocie towaru.

bb) Prosimy unikać uszkodzenia i zabrudzenia towaru i jego opakowania. Prosimy odesłać towar, w miarę możliwości, w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz wszystkimi elementami opakowania. Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mogli Państwo użyć zewnętrznego opakowania ochronnego. W przypadku braku posiadania przez Państwa oryginalnego opakowania, prosimy zapewnić właściwą ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu za pomocą odpowiedniego opakowania. W przypadku zwrotu towarów zawierających towary niebezpieczne (np. baterie litowo-jonowe) obowiązują specjalne instrukcje dotyczące pakowania, o których niniejszym informujemy.

cc) Prosimy pamiętać, że przedstawione w punktach b) aa) oraz bb) wymogi nie stanowią warunku dla skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

dd) Prosimy również pamiętać, że nie jest możliwy zwrot poszczególnych elementów należących do zestawu. Powyższe nie dotyczy oczywiście dopuszczalnego zwrotu poszczególnych przedmiotów zakupu w ramach zamówienia zbiorczego.

c) Umowne prawo zwrotu
W odniesieniu do wszystkich produktów z wyjątkiem bonów podarunkowych Teufel, firma Lautsprecher Teufel oprócz ustawowego Prawa do Odstąpienia od Umowy przyznaje Państwu dodatkowe umowne Prawo Zwrotu w terminie ośmiu tygodni od dnia, którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku dostaw częściowych, odbiór ostatniej dostawy jest decydujący dla rozpoczęcia okresu zwrotu. Nadal przysługuje Państwu ustawowe Prawo do Odstąpienia od Umowy.

Warunkiem skorzystania z umownego prawa zwrotu jest to, aby towar był w odpowiednim, nieuszkodzonym stanie i nie został przez Państwa indywidualnie zmodyfikowany (np. poprzez malowanie, grawerowanie, trwałe napisy). Z umownego prawa zwrotu wyłączone są kable i towary, do których kable są zainstalowane na stałe i które zostały przez Państwa pocięte lub przycięte na wymiar. Prawo zwrotu tekstyliów z obszaru sklepu Teufel Fanshop istnieje tylko wtedy, gdy towar został przymierzony i oddany w stanie nieuszkodzonym i nienaruszonym z nieuszkodzoną pieczątką i metką.

Nasza polityka zwrotów

Wniosek o zwrot prosimy kierować przez naszą infolinię 00800 200 300 40 lub na nasz portal zwrotów online. Jeśli skorzystają Państwo z internetowego portalu zwrotów online, natychmiast wyślemy Państwu (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania takiego wniosku. Prosimy o podanie numeru zamówienia (znajduje się on na dowodzie zakupu dołączonym do produktu lub na potwierdzeniu zamówienia otrzymanym w formie dokumentu PDF, np. 30012345) oraz adresu e-mail.

Po skorzystaniu z umownego prawa zwrotu, są Państwo zobowiązani do zwrotu towaru do Lautsprecher Teufel. Jeśli zrobią to Państwo zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi pakowania i instrukcji zwrotu, poniesiemy koszty zwrotu oraz ryzyko uszkodzenia i utraty podczas transportu. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi w ramach umownego prawa zwrotu. W pozostałym zakresie stosuje się przepisy z pkt. 3 lit. a).

Przy zwrocie towarów zawierających towary niebezpieczne (np. baterie litowo-jonowe) prosimy przestrzegać dodatkowych instrukcji dotyczących pakowania.

Przed wysłaniem nam produktów prosimy o kontakt za pomocą strony https://teufelaudio.pl/kontakt. Dalsze informacje dotyczące zwrotów znajdują się na stronie https://teufelaudio.pl/zwroty-naprawy.

d) Wskazówka dotycząca odstąpienia od Umowy sprzedaży produktu firmy Lautsprecher Teufel w przypadku zakupu przy użyciu kuponów (bon promocyjny/kod rabatowy):

Należy pamiętać, że (częściowe) odstąpienie od Umowy sprzedaży w wyniku skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umownego prawa zwrotu w przypadku zakupu przy użyciu kuponów może także skutkować anulowaniem transakcji przyjęcia kuponu. Ma to miejsce w przypadku, gdy przyjęcie kuponu przez firmę Lautsprecher Teufel odbywa się przy zastrzeżeniu nabycia towarów o wartości określonej kwoty (minimalna wymagana wartość zamówienia) i (częściowe) odstąpienie Umowy sprzedaży skutkuje nieosiągnięciem minimalnej wymaganej wartości zamówienia dla realizacji kuponu. Oznacza to, że otrzymają Państwo kupon z powrotem, muszą Państwo jednak zwrócić nam nominalną równowartość kuponu, o ile odstąpią Państwo od Umowy sprzedaży z realizacją kuponu tylko częściowo, w wyniku czego minimalna wymagana wartość zamówienia do realizacji kuponu nie zostanie osiągnięta (np. w odniesieniu do jednego przedmiotu zakupu).

e) Wskazówki dotyczące odstąpienia od Umowy sprzedaży produktu firmy Lautsprecher Teufel w przypadku zakupu przy użyciu bonu podarunkowego firmy Lautsprecher Teufel:

Należy pamiętać, że w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży dokonanej przy użyciu bonu podarunkowego firmy Lautsprecher Teufel otrzymają Państwo z powrotem bon. Także w tym przypadku nie następuje wypłata gotówkowa.

f) Wskazówki dotyczące odstąpienia od Umowy -sprzedaży w przypadku zakupu przy użyciu bonów podarunkowych firmy Lautsprecher Teufel:

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przy użyciu bonów podarunkowych firmy Lautsprecher Teufel w wyniku dochodzenia ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży obowiązują następujące zasady:

W przypadku gdy zrealizowali Państwo bon już przed upływem terminu zwrotu lub przekazali bon dalej, zobowiązani jesteście Państwo w tym zakresie do zwrotu wartości. Sytuacji takiej można uniknąć, jeśli bon zostanie zrealizowany lub przekazany dopiero wtedy, gdy zdecydują się Państwo, iż nie skorzystają z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

g) Wskazówki dotyczące odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku dodania nieodpłatnych artykułów dodatkowych/akcesoriów:

Proszę pamiętać, że dodatki (artykuły dodatkowe, akcesoria), które dodaliśmy Państwu nieodpłatnie do zakupionego w drodze nabycia produktu, podlegają obowiązkowi zwrotu w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zapewnienie nieodpłatnych dodatków jest możliwe pod warunkiem, że nie skorzystają Państwo z przysługującego Państwu ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub z umownego prawa zwrotu. Jeśli nie zwrócą Państwo w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży dodatków wraz z towarem, będziemy zmuszeni do zażądania w tym zakresie zwrotu wartości.

4. Gwarancja

Firma Lautsprecher Teufel GmbH udziela gwarancji na wszystkie produkty marki Teufel, zakupione przez Państwa spośród towarów dostępnych w naszym sklepie internetowym (https://teufelaudio.pl/), na następujących warunkach.

W przypadku oferowania produktów osób trzecich obowiązują warunki gwarancji tego producenta, jeśli mają one zastosowanie.

Poza niniejszą gwarancją , w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową przysługują Państwu z mocy prawa środki ochrony prawnej ze strony i na koszt gwaranta; w szczególności obowiązują ustawowe postanowienia dotyczące braku zgodności towaru z umową. Mogą Państwo wykonywać swoje uprawnienia z tytułu braku zgodności towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Państwa uprawnień wynikających z przepisów o braku zgodności towaru z umową.

Gwarantem jest spółka Lautsprecher Teufel GmbH z siedzibą w Berlinie, Niemczech, Budapester Str. 44, 10787 Berlin.

Niniejszy dokument stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 KC.

Gwarancja obowiązuje wyłącznie na produkty marki Teufel, które zostały zakupione przez pierwszego właściciela bezpośrednio w firmie Lautsprecher Teufel GmbH. Nie udzielamy gwarancji na towary otrzymane bezpłatnie lub odpłatnie nabyte artykuły dla kibiców (takie jak koszulki, czapki, kurtki itp.). Dodatkowym warunkiem korzystania z gwarancji jest dołączenie przez Państwa do urządzenia kopii oryginalnego rachunku zakupu. Przy prywatnej sprzedaży produktów marki Teufel osobom trzecim gwarancja może zostać im przekazana, o ile przy sprzedaży przekazany zostanie również oryginalny rachunek zakupu.

 1. Udzielamy 12 lat gwarancji na obudowy, podstawy i zwrotnice głośników pasywnych, liczone od momentu przekazania zakupionego przedmiotu. Gwarancją nie są objęte wady obudowy lub powierzchni obudowy wynikające z naturalnych lub zwyczajowych oznak zużycia lub starzenia się. Prawo do roszczeń gwarancyjnych wygasa również w przypadku nałożenia nowej powłoki lakierniczej.
 2. Udzielamy 2 lata gwarancji na urządzenia, komponenty i podzespoły elektroniczne, urządzenia przenośne, słuchawki, urządzenia do streamingu lub i/lub bluetooth, głośniki aktywne, liczone od momentu przekazania zakupionego przedmiotu.
 3. Udzielamy 2-letniej gwarancji na dostarczanie aktualizacji utrzymujących funkcjonalność produktów z zawartością cyfrową, liczonej od momentu przekazania zakupionego przedmiotu. Gdy tylko aktualizacja będzie dostępna, użytkownik zostanie o tym powiadomiony, w zależności od rodzaju produktu, w odpowiedniej aplikacji, na wyświetlaczu urządzenia lub na naszej stronie wsparcia technicznego. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do dostosowywania naszych produktów z treściami cyfrowymi do wymogów nowych środowisk technicznych (np. nowych systemów operacyjnych) oraz do ich dalszego bezpłatnego rozwijania. Odpowiedzialność za wady materiałowe powstałe w wyniku zaniechania przez Państwa instalacji aktualizacji pomimo odpowiednich informacji i instrukcji ze strony firmy Teufel, jest wyłączona.

Jeśli wada wystąpi w okresie gwarancyjnym zgodnie z lit. b) i c) powyżej, gwarancja wygasa
i) nie wcześniej niż po upływie czterech miesięcy od dnia, w którym wada ujawniła się po raz pierwszy, oraz
ii) nie wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy od dnia, w którym naprawione lub wymienione towary zostały Państwu przekazane.

Jeżeli w ciągu wyżej wymienionych okresów gwarancyjnych wystąpią wady, które nie wynikają z uszkodzeń wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej obsługi, zmian w urządzeniu (np. przykręcenie obudowy, usunięcie komponentów) przez klienta, ani z elektrycznych lub mechanicznych przeciążeń, a także jeżeli nie podjęto próby naprawy przez klienta lub osobę trzecią, wymienimy lub naprawimy urządzenie według własnego uznania. Jeżeli urządzenie, które jest identyczne pod każdym względem, nie jest już dostępne, jesteśmy uprawnieni do zastąpienia go urządzeniem równoważnym pod względem technicznym. W przypadku, gdy nie będziemy w stanie zrealizować gwarancji w wybrany przez nas sposób, zwrócimy aktualną wartość danego urządzenia. Korzystanie z usług gwarancyjnych firmy Teufel jest zawsze bezpłatne.

Gwarancja nie dotyczy zmian w oprogramowaniu urządzenia lub zmian w zewnętrznym oprogramowaniu, z którym urządzenie wchodzi w interakcję, jeśli zmiany te zostały dokonane przez inną firmę i są dokonywane po przekazaniu urządzenia użytkownikowi. Lautsprecher Teufel podkreśla, że dostęp do urządzenia i zmiany w oprogramowaniu są możliwe przez firmy, z których usług, takich jak usługi streamingowe muzyki, użytkownik korzysta za pośrednictwem urządzenia.

W celu realizacji gwarancji prosimy przed wysłaniem wadliwego urządzenia i kopii faktury skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 00800 200 300 40 lub pisemnie na adres https://teufelaudio.pl/kontakt. Dla towarów, które mogą być wysyłane pocztą kurierską (codzienne, kompaktowe towary bez specjalnej obsługi), proszę skorzystać z portalu zwrotów online Teufel. W przypadku towarów, które nie mogą być wysłane pocztą kurierską (towary nieporęczne lub delikatne), prosimy o uzgodnienie z nami terminu odbioru przez spedytora.

Jeżeli gwarancja została zrealizowana poprzez dostawę zastępczą, są Państwo zobowiązani do niezwłocznego zwrotu pierwszego dostarczonego towaru do Teufel na nasz koszt i zgodnie z kryteriami wymienionymi w poprzednim akapicie, równolegle z przybyciem dostawy zastępczej, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. Zastrzegamy sobie prawo do żądania odszkodowania na warunkach określonych przez przepisy prawa, jeśli odmówią Państwo zwrotu lub zostanie dokonany zbyt późno.

Jeżeli przy przesłaniu uzasadnionych roszczeń gwarancyjnych będą Państwo przestrzegać naszych wytycznych dotyczących zwrotu, wytycznych dotyczących pakowania i instrukcji pakowania towarów niebezpiecznych, ponosimy ryzyko uszkodzenia i utraty podczas transportu oraz ponosimy koszty zwrotu, jeżeli zwrot pochodzi z jednego z krajów, do którego dostarczamy nasze przesyłki.

5. Szkody transportowe

W przypadku jeśli towar dostarczony zostanie z widocznymi szkodami transportowymi, prosimy Państwa o niezwłoczne zareklamowanie widocznych wad u dostawcy oraz o możliwie szybkie skontaktowanie się z nami za pomocą strony https://teufelaudio.pl/kontakt.

Niezłożenie reklamacji do przewoźnika, o której mowa powyżej lub nieskontaktowanie się z nami nie pociąga za sobą żadnych skutków dla Państwa w zakresie praw rękojmi wynikających z przepisów prawa. Działania te pomagają nam jednak w dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela.

6. Warunki dostawy / prawo odstąpienia w przypadku produktów niedostępnych / siła wyższa

a) Informacje ogólne

Dostawa jest realizowana na terenie Polski. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia niektórych oferowanych towarów z dostawy do niektórych części kraju. O wszelkich ograniczeniach w procesie zamawiania poinformujemy Państwa w naszym sklepie online najpóźniej na początku procesu zamówienia w szczegółowym opisie towaru.

O ile nie uzgodniono inaczej oraz za wyjątkiem dostawy bonów (patrz poniżej) dostawa realizowana jest z magazynu firmy Lautsprecher Teufel na podany przez Państwa adres dostawy. Ze względu na rozmiar naszych produktów przesyłka do paczkomatu nie jest możliwa. Dostawy za pośrednictwem DHL lub UPS realizowane są bezpośrednio do miejsca zamieszkania. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem DHL może się zdarzyć, że przesyłka składająca się z kilku pakietów dostarczona zostanie na przestrzeni kilku dni. W przypadku nieobecności w miejscu zamieszkania otrzymają Państwo powiadomienie od przewoźnika, w którym miejscu (np. w placówce pocztowej) mogą Państwo odebrać paczkę z zamówionym towarem.

W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy spedycyjnej (na terenie Niemiec oraz poza granicami Niemiec), tj. w przypadku większych systemów zapakowanych na paletach jednorazowych, dostawa realizowana do granicy nieruchomości (krawężnika). Za dalszy transport odpowiada Kupujący we własnym zakresie. Paleta jednorazowa nie jest co do zasady przeznaczona do przekazania Klientowi. pozostaje u Kupującego i podlega utylizacji jako odpady z gospodarstw domowych lub za pośrednictwem punktu skupu surowców wtórnych. Służą one do ułatwienia wymiany towarów podczas rozładunku zamówionych towarów, dlatego często są bezpośrednio połączone z towarami. O ile nie uzgodniono inaczej, po dostarczeniu towaru spedytor pozostawia paletę jednorazową u Klienta. Paletę jednorazową prosimy wyrzucić do pojemnika na odpady domowe lub do centrum recyklingu zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli nie jest to możliwe, spedytor może, o ile jest to technicznie możliwe, bezpłatnie odebrać paletę natychmiast po dostarczeniu towaru. W przeciwnym wypadku prosimy o kontakt z naszym działem obsługi Klienta.

Doręczenie bonów podarunkowych firmy Lautsprecher Teufel następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie dokumentu PDF.

Przy prezentacjach produktów w naszym sklepie online znajdą Państwo wskazówki dotyczące dostępności poszczególnych produktów. Jeśli Umowa nie może zostać zrealizowana w pierwszym podanym przez nas terminie, poinformujemy Państwa o tym niezwłocznie telefonicznie lub pocztą elektroniczną i zaproponujemy inny termin realizacji Umowy. Jeśli nie zaakceptują Państwo nowego terminu wykonania Umowy, oznacza to, że odstępują Państwo od Umowy i żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Umowy, a jeśli dokonali Państwo już płatności, wówczas dokonamy niezwłocznie jej zwrotu.

Dostawa realizowana jest w przypadku dostaw na terenie Polski najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

W przypadku terminów dostawy odmiennych od powyższych stosowna informacja umieszczona zostaje przy opisie danego produktu.

W przypadku wystąpienia zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli stron uniemożliwiającego wykonanie umowy w całości lub części (siła wyższa), nie odpowiadamy za szkody, które powstały w wyniku braku dostawy, niepełnej dostawy lub jej opóźnienia. Nie następuje automatyczne rozwiązanie umowy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania się wzajemnie o wystąpieniu takiej przeszkody i do dostosowania w dobrej wierze swoich zobowiązań do zmienionych okoliczności. Jeśli to dostosowanie umowy nie jest możliwe lub racjonalnie nieuzasadnione (np. dlatego, że siła wyższa będzie trwać przez czas nieokreślony), każda ze Stron może odstąpić od umowy, składając drugiej stronie oświadczenie o odpowiedniej treści.

7. Płatności

Opłaty za zakupiony towar można dokonać z góry, za pośrednictwem serwisu, karty kredytowej (MasterCard, Visa), serwisu przelewy 24, serwisu Apple Pay, PayPal, PayPal Express.

Prosimy pamiętać, że być może nie wszystkie formy płatności są dostępne dla każdego Kupującego, ponieważ są one zależne od kwoty zamówienia, sposobu jego złożenia (telefonicznie lub online), sposobu dostawy, celu dostawy, danych bankowych i ustawień w koncie Użytkownika e-sklepu firmy Lautsprecher Teufel. Różne możliwości dostępne są do wyboru w ramach procesu składania zamówienia oraz opisane w zakładce informacyjnej serwisu firmy Lautsprecher Teufel.

Wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Faktury elektroniczne będą dostarczane pocztą elektroniczną w formacie PDF.

W przypadku nabycia bonów podarunkowych firmy Lautsprecher Teufel dostępne są jedynie następujące formy płatności: PayPal lub karta kredytowa.

W przypadku wybrania płatności z góry, w potwierdzeniu zlecenia podamy Państwu nasze dane bankowe. Kwota rachunku musi zostać przelana na nasze konto w ciągu 14 dni kalendarzowych, a w tytule przelewu należy podać numer zlecenia. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w całości i w terminie, mamy prawo do odstąpienia od umowy.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej, serwisu Przelewy24, serwisu PayPal lub serwisu Apple Pay obciążenie Państwa rachunku bankowego następuje niezwłocznie.
W przypadku płatności za pomocą Amazon Pay, Twoje konto zostanie obciążone dopiero po wysłaniu towaru.

8. Koszty przesyłki

Koszty przesyłki nie są ujęte w wyżej wymienionych cenach sprzedaży. Do każdego artykuł przypisane są indywidualne koszty wysyłki. Przedmiotowe koszty wysyłki pozostają w bezpośrednim związku z rozmiarem, masą, liczbą paczek, grupą produktów, przedsiębiorstwem spedycyjnym oraz wartością produktu. Kwota kosztów wysyłki może ulec zmianie w przypadku dodania kolejnych elementów.

Na stronach prezentujących oferowane produkty oraz w toku procedury składania zamówienia przedstawiane są koszty wysyłki dla danego zamówienia.

9. Zastrzeżenie prawa własności

Sprzedaż następuje przy zastrzeżeniu prawa własności. Towar pozostaje własnością firmy Lautsprecher Teufel do chwili opłacenia w całości ceny zakupu. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty oraz zakupu na raty roszczenie o zapłatę przysługuje w wyniku cesji bankowi, który jest naszym partnerem. W tym przypadku towar do chwili opłacenia w całości ceny zakupu pozostaje własnością tego banku.

10. Minimalna wartość zamówienia

Minimalna wartość zamówienia wynosi 89,00 złotych (PLN).

11. Kupony

(bony promocyjne/kody)

Otrzymane od nas kupony mogą Państwo zrealizować podczas kolejnych zakupów w naszym e-sklepie pod następującym, jednak nie ostatecznym warunkiem: W ramach jednego zamówienia można zrealizować tylko jeden kupon. Wypłata gotówkowa nie jest możliwa, także wówczas, gdy klient po nabyciu produktu przy użyciu kuponu zamierza skorzystać z przysługującego mu umownego prawa zwrotu lub ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Poza tym odsyła się odnośnie do anulowania Umowy sprzedaży w wyniku dochodzenia ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umownego prawa zwrotu do zapisów w punkcie 2. lit. d) niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

Kupony można przekazywać przyjaciołom, znajomym, koleżankom i kolegom z pracy oraz krewnym. Powielanie oraz wszelki rodzaj odsprzedaży osobom trzecim, np. za pośrednictwem portalu aukcyjnego eBay lub innej porównywalnej internetowej platformy handlowej, jest zabronione. Bony powielone lub sprzedane w sposób niezgodny z prawem tracą swoją ważność.

12. Oceny klientów

O ile dokonują Państwo oceny nabytych w firmie Lautsprecher Teufel produktów zgodnie z naszym systemem ocen klientów, udzielają nam Państwo tym samym nieograniczoną czasowo i terytorialnie nieodpłatną, niewyłączną licencję na dalsze wykorzystywanie treści zarówno w trybie online, jak i offline. Powyższe obejmuje zwłaszcza prawo do zwielokrotnienia, rozpowszechnienia, publikowania Państwa opinii w naszym e-sklepie i na innych stronach internetowych, prawo do wykorzystywania Państwa oceny dla potrzeb reklamy drukowanej, oraz prawo do modyfikowania/ edytowania Państwa opinii, tłumaczenia jej na inne języki oraz/lub do jej skracania. Zastrzegamy sobie prawo do niepublikowania lub tylko do okresowego publikowania Państwa opinii w swoim portalu lub innych portalach. Udzielone nam prawa możemy przenosić na osoby trzecie, o ile jest to niezbędne dla wyżej wymienionych celów. Określenie autora następuje wyłącznie w drodze podania imienia oraz pierwszej litery jego nazwiska.

13. Prawa autorskie

Posiadamy odpowiednie prawa autorskie i/lub wyłączne prawa do użytkowania wszystkich treści cyfrowych, w szczególności wszystkich zdjęć, filmów i tekstów publikowanych w naszym sklepie internetowym. Jakiekolwiek wykorzystanie lub wydobycie tych treści bez naszej wyraźnej zgody jest zabronione.

14. Właściwość sądu oraz prawo właściwe

Dla wszystkich roszczeń z tytułu lub w związku z zawieranymi umowami i innymi stosunkami prawnymi z nami sądem wyłącznie właściwym jest sąd w Berlinie, o ile Kupujący nie jest konsumentem lub nie posiada stałego miejsca zamieszkania w Niemczech.

Umowy zawierane przy zastosowaniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych podlegają prawu niemieckiemu, z wyłączeniem przepisów Konwencji Nowojorskiej o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów oraz Wiedeńskiej Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). W przypadku konsumentów ten wybór prawa nie ma jednak zastosowanie do tych postanowień, które są bezwzględnie obowiązujące na podstawie prawa, które byłoby właściwe w przypadku braku wyboru (zazwyczaj prawo państwa, w którym konsument ma swoje główne miejsce zamieszkania) i których nie można wyłączyć w drodze umowy.

15. Usługi elektroniczne i warunki ich świadczenia

W ramach naszego sklepu świadczymy na Państwa rzecz następujące Usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: a) Konto; b) Formularz; c) Czat; d) Newsletter.

Wszystkie Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie.

Warunkiem korzystania przez Państwa z Usług elektronicznych powinni Państwo dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (aktualną przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej,

Zobowiązują się Państwo, że:

 1. a) nie będziecie umieszczać w ramach naszego sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez nas urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Państwa, możemy uniemożliwić dostęp do tych treści.
 2. b) nie będziecie korzystać z naszego sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c) nie będziecie podejmować działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach naszego sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), korzystania z naszego sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz nas.

W przypadku niezadowolenia z działalności naszego sklepu mogą Państwo złożyć reklamację pocztą elektroniczną na adres: serwis@teufelaudio.pl. Zostaną Państwo poinformowani o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania przez nas.

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży odnośnie do towarów

Jeśli chcą Państwo odstąpić od Umowy sprzedaży, prosimy wypełnić niniejszy formularz i odesłać do firmy Lautsprecher Teufel.

Do firmy Lautsprecher Teufel GmbH, Bikini Berlin, Budapester Str. 44, 10787 Berlin, Germany (telefon: 00800 200 300 40, e-mail: serwis@teufelaudio.pl
Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Numer zamówienia:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data(*) Niepotrzebne skreślić.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA)

Należy zapoznać się ze zrozumieniem oraz w całości z treścią niniejszej Umowy licencyjnej Użytkownika końcowego (zwanej poniżej EULA). Korzystanie z produktów firmy Lautsprecher Teufel obsługujących funkcjonalność Google Cast (zwane poniżej urządzeniami zgodnymi z Google Cast) oraz z odpowiedniej aplikacji do ich obsługi oznacza wyrażenie zgody na warunki umowy EULA. Korzystanie z urządzenia zgodnego z Google Cast oraz z aplikacji jest dopuszczalne wyłącznie stosownie do zapisów niniejszej umowy EULA.

Niniejsza umowa EULA reguluje prawa i obowiązki Użytkownika w związku z programami komputerowymi, z ewentualnymi aktualizacjami i nowymi wersjami oraz dokumentacją dostępną w trybie online i offline, jakie udostępnione zostaną Użytkownikowi przez firmę Lautsprecher Teufel lub przez usługodawców zewnętrznych, którzy dostarczają przedmiotowe programy komputerowe, na urządzeniu zgodnym z Google Cast. Umowa EULA obowiązuje także w odniesieniu do niektórych danych, jakie generowane są podczas użytkowania programów komputerowych (zwanych ogólnie poniżej oprogramowaniem).

Niezależnie od zapisów niniejszej umowy EULA korzystanie z poszczególnych programów komputerowych na urządzeniu zgodnym z Google Cast może być przedmiotem warunków licencyjnych usługodawców zewnętrznych, którzy dostarczają przedmiotowe programy komputerowe. Wspomniane warunki licencyjne obowiązują w takim przypadku w uzupełnieniu do niniejszej umowy EULA. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy EULA oraz warunkami licencyjnymi usługodawców zewnętrznych pierwszeństwo mają warunki licencyjne usługodawców zewnętrznych.

1. Licencja na korzystanie z oprogramowania

a) Firma Lautsprecher Teufel udziela Użytkownikowi nieodpłatnego prawa do korzystania z oprogramowania wyłącznie w powiązaniu z urządzeniem zgodnym z Google Cast, na którym oprogramowanie zostało pierwotnie zainstalowane przez firmę Lautsprecher Teufel. Firma Lautsprecher Teufel oraz usługodawcy zewnętrzni zastrzegają sowie wszelkie prawa do oprogramowania, jakie zgodnie z zapisami niniejszej Umowy nie zostają w sposób jednoznaczny przyznane Użytkownikowi. Prawo do użytkowania wygasa, gdy tylko korzystanie z urządzenia zgodnego z Google Cast, na którym zainstalowano oprogramowanie, zostanie ostatecznie zaniechane.

b) Użytkownik nie jest w żaden sposób uprawniony do powielania, modyfikowania, zmieniania przedmiotowego oprogramowania lub też do powielania modyfikacji i zmian. Zabrania się Użytkownikowi modyfikowania lub obchodzenia funkcji i mechanizmów służących ochronie oprogramowania przed niedozwolonym użytkowaniem. Poza tym zabrania się Użytkownikowi podziału oprogramowania lub poszczególnych komponentów oprogramowania w celu innym niż użytkowanie komponentów na innym lub przy użyciu innego zgodnego z Google Cast urządzenia oraz użytkowania osobno lub razem w innym celu. Zabrania się Użytkownikowi odtwarzania kodu źródłowego (reverse engineering) oraz dezasemblowania (disassembling). Dopuszcza się przeprowadzenie dekompilacji wyłącznie w celu uzyskania współdziałania oprogramowania z innymi komponentami oprogramowania lub sprzętowymi, o ile jest to dozwolone zgodnie z zapisami prawa, do którego stosują się zapisy niniejszej Umowy.

c) Ograniczenie licencji zgodnie z zapisami w pkt. a) i b) nie dotyczy programów komputerowych lub - komponentów oprogramowania podlegających zapisom licencji Open Source. Użytkowanie takich programów komputerowych lub - komponentów oprogramowania regulowane jest wyłącznie przez zapisy odnośnej licencji Open Source każdorazowo w wersji obowiązującej w chwili użytkowania. Użytkownik zobowiązany jest w przypadku korzystania z programu komputerowego lub jednego - komponentu oprogramowania, które podlegają zapisom licencji Open Source, do zasięgnięcia informacji na temat odnośnych warunków licencyjnych oraz do ich ścisłego przestrzegania. O ile licencja Open Source zawiera zobowiązanie Dostawcy do udostępnienia Użytkownikowi kodu źródłowego oprogramowania, Użytkownik końcowy może się zwrócić w tej sprawie do firmy Lautsprecher Teufel.

d) Użytkownikowi zabrania się usuwania, zakrywania lub modyfikacji ewentualnych znaków towarowych lub innych umieszczonych na urządzeniu zgodnym z Google Cast wskazówek wskazujących na urządzenie zgodne z Google Cast lub producenta urządzenia zgodnego z Google Cast lub elementów urządzenia zgodnego z Google Cast lub oprogramowania.

2. Korzystanie z treści

a) Nabycie lub korzystanie z urządzenia zgodnego z Google Cast oraz oprogramowania nie uprawnia Użytkownika do korzystania z treści (muzyki lub innych zapisów dźwiękowych, filmów itd.) udostępnianych przez usługodawcę zewnętrznego (zwanego poniżej Dostawcą treści) w sieci lub na serwerze. Korzystanie z tych treści zależne jest wyłącznie od warunków, na jakich Dostawca treści udostępnia je do odczytu. W celu skorzystania z tych treści konieczne jest zawarcie z Dostawcą treści umowy, która może ewentualnie nakładać na Użytkownika obowiązek uiszczania na rzecz Dostawcy treści opłat z tytułu korzystania z treści. Firma Lautsprecher Teufel lub usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, nie ponoszą odpowiedzialności za udostępnianie oraz korzystanie z treści przez Dostawcę treści.

b) O ile Użytkownik używa urządzenia zgodnego z Google Cast oraz oprogramowania do korzystania z treści prawnie chronionych (muzyka lub inne zapisy dźwiękowe, filmy itd.), dopuszcza się wykorzystywanie urządzenia zgodnego z Google Cast oraz oprogramowania wyłącznie w takim zakresie, w jakim korzystanie z przedmiotowych treści jest zgodnie z zapisami prawa, jakiemu podlega niniejsza Umowa oraz treści, dozwolone dla Użytkownika w myśl zapisów ustawowych lub umownych. Użytkownik zwalnia firmę Lautsprecher Teufel oraz każdego usługodawcę zewnętrznego, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, z wszelkich roszczeń, które mogłyby się okazać bezprawnym korzystaniem z treści. Zwolnienie dotyczy także ewentualnych kosztów, jakie powstaną dla firmy Lautsprecher Teufel lub usługodawcy zewnętrznego, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, w związku z bezprawnym korzystaniem z treści przez Użytkownika. W przypadku bezprawnego korzystania z treści Użytkownik zgadza się na to, by firma Lautsprecher Teufel lub usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, podjęli wszelkie wymagane działania dla zagwarantowania praw ochronnych dla treści. Tego rodzaju działania mogą także obejmować kontrole online korzystania z oprogramowania przez Użytkownika lub przez inną osobę korzystającą z urządzenia zgodnego z Google Cast, które umożliwiają przeprowadzanie kontroli regularnego korzystania z oprogramowania.

3. Połączenie internetowe

Korzystanie z urządzenia zgodnego z Google Cast oraz korzystanie w trybie online z treści osób trzecich zakłada posiadanie połączenia internetowego. W celu uzyskania połączenia internetowego konieczne jest zawarcie stosownej umowy z dostawcą usług telekomunikacyjnych. Firma Lautsprecher Teufel lub usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, nie ponoszą odpowiedzialności za usługi Dostawcy usług telekomunikacyjnych. Firma Lautsprecher Teufel lub usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, nie gwarantują również, że połączenie internetowe, z którego korzysta Użytkownik, jest wystarczające dla skorzystania ze wszystkich funkcjonalności urządzenia zgodnego z Google Cast lub zainstalowanego na nim oprogramowania. Zagadnienia dotyczące udostępniania, jakości i bezpieczeństwa połączenia internetowego należą wyłącznie do zakresu obowiązków danego Dostawcy usług telekomunikacyjnych i regulowane są przez warunki uzgodnione z Dostawcą usług telekomunikacyjnych przez Użytkownika końcowego.

4. Aktualizacje i nowe wersje

Użytkownik końcowy wyraża zgodę na to, by firma Lautsprecher Teufel lub usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, dokonywali w trybie online regularnie oraz wedle własnego uznania automatycznie, tzn. bez pozyskania uprzednio zgody Użytkownika, unowocześniania, aktualizacji lub też innych zmian oprogramowania. Tego rodzaju unowocześnienia, aktualizacje lub zmiany mogą ewentualnie przyczynić się do modyfikacji lub usunięcia poszczególnych funkcjonalności oprogramowania. Firma Lautsprecher Teufel lub usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, mogą uzależnić dalsze korzystanie z oprogramowania lub komponentów oprogramowania od tego, czy Użytkownik w pełni instaluje i zatwierdza unowocześnienia, aktualizacje lub zmiany. Warunki korzystania niniejszej Umowy EULA obowiązują nadal w pełny zakresie dla unowocześnionego, zaktualizowanego lub zmienionego oprogramowania lub komponentów oprogramowania.

5. Odpowiedzialność i gwarancja

a) Firma Lautsprecher Teufel oraz Użytkownik końcowy są zgodni, że zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej nie jest możliwe zapewnienie braku wadliwości oprogramowania. Nieistotne błędy oprogramowania nie stanowią usterki urządzenia zgodnego z Google Cast. Firma Lautsprecher Teufel dołoży starań, by usunąć nieistotne błędy w ramach aktualizacji online oprogramowania.

b) Firma Lautsprecher Teufel lub usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, nie gwarantują, że funkcje zawarte w oprogramowaniu, spełniają ich wymogi oraz że oprogramowanie będzie regularnie aktualizowane.

c) O ile przy użyciu urządzenia zgodnego z Google Cast oraz oprogramowania możliwe jest skorzystanie z sieci lub serwerów firmy Lautsprecher Teufel lub usługodawcy zewnętrznego, który może być także Dostawcą treści, firma Lautsprecher Teufel przyznając prawo do korzystania z oprogramowania nie gwarantuje zarazem, że dostęp do sieci lub serwerów firmy Lautsprecher Teufel lub usługodawcy zewnętrznego będzie zapewniony w każdej chwili oraz w sposób nieprzerwany.

d) Firma Lautsprecher Teufel lub usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, nie udzielają żadnej gwarancji lub nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadkach, w których Użytkownik końcowy wykorzystuje urządzenie zgodne z Google Cast oraz oprogramowanie w środowisku, w którym zgodnie z zapisami ustawowymi, umownymi, prawem gospodarza lub z innymi regulacjami jest to ewentualnie zabronione (jak np. szpitale, instalacje nuklearne, samoloty).

6. Wypowiedzenie

Firma Lautsprecher Teufel lub usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, są uprawnieni do wypowiedzenia niniejszej umowy EULA oraz ewentualnych postanowień uzupełniających na rzecz usługodawcy zewnętrznego, a tym samym do zakazania Użytkownikowi końcowemu dalszego korzystania z oprogramowania, jeśli Użytkownik końcowy narusza kolejny raz któreś z postanowień niniejszej umowy EULA, po uprzednim upomnieniu przez firmę Lautsprecher Teufel lub usługodawcę zewnętrznego o wcześniejszym jej naruszeniu. W przypadku wypowiedzenia Umowy EULA Użytkownik nie jest już dłużej uprawniony do korzystania z oprogramowania lub programu standardowego, którego wypowiedzenie dotyczy.

7. Usługodawcy zewnętrzni

a) Każdy usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, jest uprawniony do dochodzenia oraz wykonania we własnym imieniu wobec Użytkownika końcowego wszelkich praw firmy Lautsprecher Teufel, jakie wynikają z postanowień niniejszej umowy EULA wobec Użytkownika końcowego, oile postępowanie Użytkownika końcowego narusza prawa usługodawcy zewnętrznego. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku, gdy postępowanie użytkownika końcowego narusza prawa usługodawcy zewnętrznego do jego oprogramowania.

b) Google Cast for Audio

aa) Serwis Google Cast for Audio to rozwiązanie technologiczne w oparciu o technologię, która umożliwia urządzeniu zgodnemu z Google Cast bezprzewodowy dostęp do treści udostępnianych przez Google. Podczas instalacji tej technologii wymagana jest akceptacja zapisów Google Terms of Services (https://policies.google.com/terms?hl=pl) oraz Google Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy?hl=pl). Bez jednoznacznej akceptacji postanowień powyższych Google Policies przez Użytkownika skorzystanie z tej technologii nie jest możliwe.

bb) O ile technologia Google Cast firmy Lautsprecher Teufel może zostać zainstalowana na urządzeniu zgodnym z Google Cast dodatkowo, Użytkownik może dokonać aktywacji w późniejszym terminie. W takim przypadku również wymagana jest akceptacja zapisów Google Terms of Services (https://policies.google.com/terms?hl=pl) oraz Google Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy?hl=pl). Bez jednoznacznej akceptacji zapisów powyższych Google Policies przez Użytkownika skorzystanie z tej technologii nie jest możliwe.

cc) Serwis Google Cast for Audio korzysta poza oprogramowaniem, którego użycie ograniczone jest przez prawa ochronne Google Google lub podmiotów trzecich, także z oprogramowania Open Source, które podlega zapisom licencji Open Source. Bliższe informacje dostępne są pod linkiem https://support.google.com/googlecast/answer/6121012. Zgoda Użytkownika końcowego na korzystanie z serwisu Google Cast for Audio oznacza akceptację wymogów i ograniczeń przedmiotowej licencji Open Source.

c) StreamUnlimited Engineering GmbH

Urządzenie zgodne z Google Cast wyposażone jest w oprogramowanie firmy StreamUnlimited Engineering GmbH, Austria (zwanej poniżej StreamUnlimited), które wymagane jest dla korzystania z serwisu Google Cast for Audio oraz w przyszłości ewentualnie także innych technologii i usług. W uzupełnieniu do warunków korzystania z oprogramowania na urządzeniu zgodnym z Google Cast obowiązują dla korzystania z oprogramowania firmy StreamUnlimited następujące warunki, które Użytkownik końcowy akceptuje z chwilą przystąpienia do użytkowania oprogramowania.

aa) Użytkownik końcowy akceptuje, że każde użytkowanie licencjonowanego oprogramowania ograniczone jest do określonego serwera w chmurze. Wymogi dotyczące użytkowania zdefiniowane są w Dobrych Praktykach dotyczących uwierzytelniania i korzystania z serwera (patrz poniżej).

bb) Przenoszenie oprogramowania firmy StreamUnlimited przez Użytkownika końcowego na inne urządzenie Google Cast jest zabronione.

cc) Firma StreamUnlimited nie ponosi odpowiedzialności w zakresie dopuszczalnym przez właściwe prawo z tytułu rękojmi lub gwarancji. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji obejmuje dorozumiane gwarancje wymaganej jakości, zdatności do określonego celu, naruszenia praw ochronnych osób trzecich oraz błędów wynikłych w toku użytkowania oprogramowania. Firma StreamUnlimited nie gwarantuje także, że użytkowanie licencjonowanego oprogramowania nie zostanie przerwane, że będzie przebiegać bezusterkowo lub że wszystkie błędy zostaną usunięte.

dd) Firma StreamUnlimited nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek pośrednich lub bezpośrednich lub przypadkowych szkód lub też szkód następczych wynikłych z użytkowania licencjonowanego oprogramowania.

ee) Firma StreamUnlimited nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostępności oraz bezawaryjnego działania funkcji Audio Service, jak Google Cast, chyba że zostanie wykazane, że firma StreamUnlimited działała w sposób umyślny lub rażąco niedbały.

ff) Użytkownik końcowy wyraża zgodę na to, by korzystanie przez niego z licencjonowanego oprogramowania firmy StreamUnlimited kontrolowane było w drodze protokołowania aktywności użytkownika na serwerze w chmurze, a także by firma Lautsprecher Teufel również mogła zgłaszać firmie StreamUnlimited przypadki niedopuszczalnego użytkowania oraz by firma Lautsprecher Teufel uprawniona była do przeniesienia na firmę StreamUnlimited wszelkich przysługujących jej praw do kontroli.

gg) Użytkownik końcowy ma świadomość, że pozwolenie na korzystanie z licencjonowanego oprogramowania może zostać w określonych warunkach cofnięte przez firmę StreamUnlimited. Warunki te określone są w dobrych praktykach dot. uwierzytelniania i korzystania z serwera (patrz poniżej).

hh) Użytkownik końcowy uznaje, że projektant funkcji Audio Service, jak Google Inc., może unieważnić przydzielony klucz licencyjny niezależnie od zapisów niniejszej Umowy EULA oraz uzupełniających warunków korzystania firmy StreamUnlimited oraz że firma StreamUnlimited w żaden sposób nie może wpłynąć na tę decyzję. Użytkownik końcowy nie może pociągnąć firmy StreamUnlimited do odpowiedzialności z tytułu tego rodzaju przerw działania funkcji Audio Service, jak Google Cast.

ii) Użytkownik końcowy wyraża zgodę na to, by firma StreamUnlimited uprawniona była do dochodzenia przysługujących jej praw własności intelektualnej do licencjonowanego oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy EULA.

Dobre Praktyki dotyczące uwierzytelniania i korzystania z serwera

(i) Użytkownik końcowy uznaje, że licencjonowane oprogramowanie opracowane zostało przez firmę StreamUnlimited Engineering GmbH (zwaną poniżej StreamUnlimited) oraz że firma StreamUnlimited zorganizowała i obsługuje serwer w chmurze, który jest niezbędny dla zapewnienia dostępu do funkcji Audio Services.

(ii) Użytkownik końcowy uznaje, że każde korzystanie z licencjonowanego oprogramowania lub obsługiwanych funkcji muzycznych online (np. Google Cast) lub z każdej innej funkcji może wymagać przesłania danych do serwera w chmurze, przy czym chodzi tutaj o platformę "Google App Engine", eksploatowaną i zarządzaną przez firmę Google, Inc., USA, lub też o podobny produkt, eksploatowany i zarządzany przez firmę zewnętrzną. Firma StreamUnlimited nie odpowiada za nieautoryzowany dostęp do serwera w chmurze oraz za przetworzone w związku z tym dane.

(iii) Użytkownik końcowy może skorzystać z serwera w chmurze w ramach umowy abonenckiej przy użyciu urządzenia zgodnego z Google Cast lub w inny, dopuszczony przez firmę Lautsprecher Teufel sposób.

(iv) Wraz z akceptacją warunków niniejszej Umowy EULA oraz dodatkowych warunków korzystania firmy StreamUnlimited użytkownikowi końcowemu przyznane zostaje wyłączne, odwołalne, nieprzenoszalne, ograniczone prawo do korzystania z danego serwera w chmurze w zgodzie z warunkami Umowy EULA oraz dodatkowymi warunkami korzystania firmy StreamUnlimited wyłącznie w celu transmisji potokowej treści przy użyciu licencjonowanego oprogramowania oraz odpowiednich funkcji muzycznych online, tak jak jest ono zaimplementowane na urządzeniu zgodnym z Google Cast.

(v) Użytkownik końcowy akceptuje, iż nie przysługują mu żadne prawa lub inne roszczenia do serwera w chmurze, danych, aplikacji, metod biznesowych lub ich elementów, ani też do żadnych treści przetwarzanych przy użyciu serwera w chmurze.

(vi) Uprawnienie użytkownika końcowego do korzystania z serwera w chmurze wygasa z chwilą przekazania prawa własności do licencjonowanego produktu.

(vii) Użytkownik końcowy akceptuje, że firma StreamUnlimited jest uprawniona do kontroli przy użyciu stosownych środków zgodnego z prawem korzystania z licencjonowanego oprogramowania w celu wykrycia każdego niezgodnego z prawem lub w inny sposób nieprawidłowego korzystania z licencjonowanego oprogramowania (np. przeniesienia kopii licencjonowanego oprogramowania na nielicencjonowane urządzenie zgodne z Google Cast). Identyfikacja urządzenia zgodnego z Google Cast Użytkownika końcowego następuje przy tym przy użyciu zintegrowanego indywidualnego identyfikatora (token), na użycie którego do celów kontrolnych Użytkownik końcowy wyraża zgodę.

(viii) Urządzenie zgodne z Google Cast komunikuje podczas każdej operacji z serwerem w chmurze. Powoduje to wygenerowanie przez firmę StreamUnlimited określonych danych dla potrzeb uwierzytelnienia oraz kontroli zgodnego z prawem korzystania z licencjonowanego oprogramowania. Przedmiotowy proces przetwarzania danych nie narusza żadnych praw Użytkownika końcowego do dochowania poufności, ponieważ firma StreamUnlimited może powołać się podczas kontroli prawidłowego korzystania na swoje prawowite i dominujące interesy jako właściciel praw własności intelektualnej do licencjonowanego oprogramowania.

(ix) Z tego powodu Użytkownik końcowy akceptuje, że korzystanie z licencjonowanego oprogramowania podlega podczas każdego korzystania z serwera w chmurze kontroli przez firmę StreamUnlimited, w ramach której przy każdym skorzystaniu z urządzenia zgodnego z Google Cast firma StreamUnlimited sporządza protokół zawierający adres MAC (Media-Access-Control), adres IP Użytkownika końcowego, znak towarowy, oznaczenie modelu oraz wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia zgodnego z Google Cast, numer identyfikacyjny oraz znacznik czasu skorzystania z serwera. Dzięki analizie tych danych firma StreamUnlimited może ustalić każde nadużycie licencjonowanego oprogramowania. Użytkownik końcowy uznaje, że firma StreamUnlimited uprawniona jest do przechowywania i przetwarzania danych dotyczących czynności kontrolnych oraz do ich analizowania w przypadku uzasadnionego podejrzenia nadużycia licencjonowanego oprogramowania. Firma StreamUnlimited jest ponadto uprawniona do przekazywania danych w anonimowym formacie do właściwego projektanta obsługiwanej przez licencjonowane oprogramowanie funkcji, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa przez Użytkownika końcowego.

(x) Użytkownik końcowy akceptuje, że firma StreamUnlimited może odwołać udzielone prawo do korzystania z licencjonowanego oprogramowania, jeśli analiza kontrolowanych danych wskazuje na uzasadnione podejrzenie niezgodnego z prawem korzystania z licencjonowanego oprogramowania. Użytkownik końcowy otrzyma w takim przypadku automatyczne powiadomienie wraz z poleceniem skontaktowania się z serwisem. Jeśli kontrola wykaże, że użytkownik końcowy jest uprawnionym użytkownikiem, serwis może dokonać ponownej aktywacji licencjonowanego produktu.

(xi) Użytkownik końcowy akceptuje, że firma StreamUnlimited jest za sprawą swoich praw własności intelektualnej do licencjonowanego oprogramowania oraz w odniesieniu do korzystania z licencjonowanego oprogramowania osobą bezpośrednio uprzywilejowaną w myśl postanowień niniejszej Umowy EULA oraz dodatkowych warunków korzystania firmy StreamUnlimited. Firma StreamUnlimited jest uprawniona do obrony praw do licencjonowanego oprogramowania oraz do dochodzenia bezpośrednio od Użytkownika końcowego wszelkich praw i roszczeń wynikłych z nadużycia licencjonowanego oprogramowania lub naruszenia postanowień niniejszej Umowy EULA lub dodatkowych warunków korzystania firmy StreamUnlimited.

8. Pozostałe zapisy stosowane

a) Poza niniejszą Umową EULA obowiązuje w odniesieniu do korzystania z urządzenia zgodnego z Google Cast oraz oprogramowania przez Użytkownika końcowego Polityka Prywatności uzgodniona pomiędzy firmą Lautsprecher Teufel i Użytkownikiem końcowym w odniesieniu do korzystania z urządzenia zgodnego z Google Cast oraz oprogramowania. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy EULA oraz Polityką Prywatności pierwszeństwo mają postanowienia Polityki Prywatności.

b) Poza tym obowiązują Ogólne Warunki Handlowe firmy Lautsprecher Teufel. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami Ogólnych Warunków Handlowych oraz postanowieniami niniejszej Umowy EULA pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy EULA.

9. Prawo właściwe oraz właściwość sądu

O ile Nabywca i/lub Użytkownik końcowy urządzenia zgodnego z Google Cast jest kupcem, zapisy Umowy EULA podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem zapisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Sądem właściwym miejscowo jest w tym przypadku sąd w Berlinie.

O ile Nabywca i/lub Użytkownik końcowy urządzenia zgodnego z Google Cast nie jest przedsiębiorcą, również obowiązuje prawo niemieckie, o ile zgodnie z przepisami prawa danego kraju, w którym ma miejsce zamieszkania Nabywca i/lub Użytkownik końcowy urządzenia zgodnego z Google Cast, możliwe jest skuteczne uzgodnienie obowiązywania prawa obcego.

OWH [PDF]
12.12.2023